Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij:
El Jacobs-Sturme; Peelstraat 39; tel: 077 3071788; e-mail s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur: iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Woensdag 19 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 23 september
H. Mis 09.30 t.i.v. Wiet Steeghs

Woensdag 26 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 30 september
H. Mis 09.30 – koor

Woensdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 5 november is de volgende inzameling van kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels vanaf 13.15-15.15 uur en van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer: Bel dan 3076521 of 3072331 en alles wordt opgehaald. B.V.D.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.