Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 3 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel van der Sterren (jaardienst) en overl. fam. van der Sterren-Vossen

LET OP: De laatste 2 weekenden zijn niet regulier maar geruild met Meijel i.v.m. de carnavalsvieringen in Grashoek en Meijel.

Woensdag 6 maart
H.Mis 19.00 uur. Aswoensdag. Afhalen van het askruisje.

Zondag 10 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (jaardienst); Overl. ouders Rooijakkers-Steeghs; Theo Spreeuwenberg (verj) (coll)

Zaterdag 16 maart
H.Mis 19.00 uur. In deze H.Mis zullen de communicanten van 2019 zich voorstellen.

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.