Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zaterdag 17 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Bert Hanrats (jaardienst)  en de overl. fam. Hanrats en de fam. Cuijpers

Zondag 25 november
H.Mis 11.00 uur H. Caecilia  t.i.v. de lev. en overl. leden van het kerkelijk zangkoor; voor de vrijwilligers in onze parochie; Mie Willems-Kessels (verj)

Zaterdag 1 december
H.Mis 19.00 uur 1e Advent t.i.v. Thei en Riet van Oijen-Sonnemans (jaardienst) en overl. fam.

Zondag 9 december
H.Mis 11.00 2e Advent t.i.v. Uit dankbaarheid

Zondag 16 december
H.Mis 10.30 uur 3e  Advent Feestelijke viering b.g.v. 100 jaar parochie Grashoek.

Zondag 23 december
H.Mis 11.00 uur  4e  Advent t.i.v. Joop Reerink (jaardienst)

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.