Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 23 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers (verj); Jo van der Sterren-Beijers (jaardienst) en Marcel van der Sterren (jaardienst); Harry Hunnekens en Dien Hunnekens-Hendriks

Zaterdag 29 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze parochie

Woensdag 3 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Marie Raaijmakers-Ronken; Carla Bartels-Kuipers; levende en  overleden leden van ZijActief

Zaterdag 6 oktober
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

Zondag 14 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl. ouders Drees Bouten en Kitty Bouten-Lucassen; Overl. fam. Engelen-Beumers-Custers-Engels; Joop Reerink (verj); Antonius Spee, Gertrudis Spee-Steeghs, zoon Jan en schoonzoon Jan

Zaterdag 20 oktober
H.Mis 19.00 uur  t.i.v. Piet Willemsen, Martha Willemsen-v.d.Linden, Peterke, schoonzoons Harry en Piet

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.