Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Rosa Maria Verhaeg-Bouten, Johannes Hubertus Verhaeg, Johannes Theodorus Steegs en Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg (jaardienst); Nellie Mewiss – v. Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre;

Woensdag 6 maart
H. Mis 17.30 uur – vw Aswoensdag met uitreiking van het askruisje

Zondag 10 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Toos Gastreich (jaardienst/ verj); Drees Hermkes (verj); Cor v.d. Wetering (jaardienst); Cissy van der Horst-Evers en overl. fam. van der Horst-Evers-Goldenbeld (b.g.v. verj); Piet Maessen (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Bowie Heinen

Zondag 17 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor en gelegenheidskoor en solisten Southern Voices vw de vrijwilligers bijeenkomst van de parochie t.i.v. lev. en overl. vrijwilligers; Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (verj); Piet Steeghs (coll); ouders Lenie Engels-van der Sterren (2/5/47-20/12/16) en Piet Engels (9/11/40-12/5/08 b.g.v. de trouwdag in 1973);

Zondag 24 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Mien Engels (zeswekendienst b.g.v. verj); overl. echtg. Piet en Jacoba Verschaeren-Janssen; Lucie en Drees Hermkes-Kartner; overl. ouders Dré en Toos Peeters-Berkers en overl .fam. Peeters en fam. Berkers (jaardienst);

Zondag 31 maart
H. Mis Presentatie 1ste Communie 10.00 uur  met herenkoor t.i.v. overl. ouders Frans Hermans en Lies Frencken
Extra collecte vw de weekboekjes.

Vrijdag 5 april
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

 

 

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.