Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zaterdag 22 september
Pl. H. Mis 10.00 uur b.g.v. de Lambertusdag van Kon. Schuttersgilde St. Lambertus t.i.v. de lev. en overl. leden van het gilde. Pl. installatie van Peter van Lier tot ridder in Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus door het Kapittel. Zang door het gemengd koor De Veengalm uit Neerkant.

Zondag 23 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst);

Zondag 30 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Mia Rademakers-Gerris (jaardienst); Stien Peeters-Mertens (b.g.v. verj);
Extra collecte vw de weekboekjes

Vrijdag 5 oktober
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

Zondag 7 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Antonius Teeuwen en Wilhelmina Teeuwen-Ottenheijm (jaardienst); Maria Geurts-Nijssen (jaardienst); Wiel Houwen en Annie Houwen-Verlaak;
Doopviering 11.30 uur: Noa Dorssers

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.