Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 18 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Ida Rutten-Gielen (zeswekendienst); Johanna Catharina Bruijnen (jaardienst); Overl. fam. Cox-van den Beucken; Lucie en Drees Hermkens-Kartner;

Zondag 25 november
H. Mis 10.00 uur – fanfare St. Cecilia t.i.v. Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders en fam; Ida Joosten-Janssen en Mathieu Joosten; Jan Nijssen (jaardienst); Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (jaardienst); Door Peeters-Smolders (jaardienst) en overl. fam. Smolders-Houtappels-Peeters; overl. ouders Ton van der Zandt en Mia van der Zandt-Heuvelmans, mgr. Willy Heuvelmans en overl. fam. (jaardienst); overl. fam. Keiren-Ottenheijm; Ton Reijnders en ouders Reijnders-Korsten; Arnold Sommers (jaardienst) en fam. Sommers en fam. Smeets; 
Extra collecte vw de weekboekjes.

Zondag 2 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en Maria Haenen;

Vrijdag  december
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

Zondag 9 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lies Bouten-Duijf (zeswekendienst); Truus Lemmen-Gielen (zeswekendienst aansl. bijzetting urn); Antonius Teeuwen en Wilhelmina Teeuwen-Ottenheijm (b.g.v. verj); Cor van de Wetering (coll)

Zondag 16 december
H. Mis 3de Advent – Jachthoorncorps De Jagtghezellen uit Maasbree t.i.v. Nellie Heber (zeswekendienst); Petronella Maria Hendricks (jaardienst); Giel Mewiss,  Nellie Mewiss-v. Heugten en zoon Pierre;

Zondag 23 december
H. Mis 4de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. overl. oud. Hendrik en Hendrina Hermans-Peeters, Dorrus Hermans en Giel Welten (jaardienst); Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.;

 

 

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.