Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Dinsdag 18 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 20 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 22 september
H. Mis 19.00 uur met de Heimatkapelle. kleinschalige Oogstsiering, met thema: ‘Melk &Honing’. T.i.v. Miranda Berben-Jans; -Uit dankbaarheid

Zondag 23 september
15-17 uur: kerk geopend, voor expositie ‘Melk&Honing’, met persoonlijke uitleg door Frits Smedts.

Maandag 24 september
19.00 uur Rozenkrans

Zondag 30 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Jacques en Netje Geraets-Lenders en fam.; -Jean en Agaath v.Berlo-Foss en fam; Karel en Greet Horning; -fam. Wedding; -Gerardus Janssen en Maria Janssen-Peeters (jaard) en Harry Bruynen en Gerard Thelosen; -Uit dankbaarheid.

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.