Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 18 november
H. Mis 11.00 uur St. Cecilia met Harmonie Eendracht Meijel t.i.v. Hendrina Sijbers, Piet v.Roy, Piet Lemmen senior, Chris Schreurs, An Lemmen-v.Gemert, An Lemmen-Crompvoets, Mia Stultiëns-v.Roy, Piet Lemmen junior, en Mien v.d. Goor-Lemmen (jaard); Jan Gielen (jaard); Wim Scheres en An Scheres-Vissers (jaard); uit dankbaarheid.

Maandag 19 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 20 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 22 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 24 november –
H. Mis 19.00 uur met Schutterij St. Nicolaas, t.i.v. Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van den Eijnden; Jan Veltmans, Leen Veltmans-Sanders en overleden kinderen (gest.jaard); Pierre v. Bommel en overl. familie v. Bommel en fam. Steegs (jaard); Tjeu Vestjens (coll); Jacques en Netje Geraets-Lenders en familie; Jean en Agaath v. Berlo-Foss en fam.; Karel en Greet Horning; familie Wedding; Theo Janssen, Marian Bouten-Janssen, Sjef Janssen; Cor Berben (jaard); uit dankbaarheid

Zondag 25  november
10.30 uur Geen Mis maar Intocht Sinterklaas, bezoek aan de St. Nicolaaskerk

Maandag 26 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 27 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 29 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 2 december 
H. Mis 11.00 1ste Advent en Patroonsviering met Dames- en Herenkoor t.i.v. Door Bukkems-Nijssen (zeswekendienst); Riet Gooden-Hendriks en Gerard Gooden (gest.jaard); Jac. Geraats en Nellie Geraats-Corsten (jaard); Tjeu Wilmsen en Toos Wilmsen-Vos; Piet en Toos Bongers (jaard); uit dankbaarheid.

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.