Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Donderdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Zaterdag 23 februari
H. Mis 19.00 uur Jubileumviering Femmes Vocales (30jaar) t.i.v. Ria Brummans-Parren (coll); Jan Strijbos (jaard); Thei Cranssen-Strijbos (verjaardag); uit dankbaarheid

Maandag 25 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 26 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 28 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Zaterdag 2 maart
H. Mis 19.00 uur: Vastelaovesmis met Heimatkapelle i.s.m. CV de Kieveloeët, prins Luc I (van den Beuken) en jeugdprinsenparen t.i.v. Pierre Verheijen (coll); Gerard Gooden en Riet Gooden-Hendriks (gest.jaard); Piet Janssen; Harrie Janssen; Harrie Joosten; Miranda Berben-Jans; Don Gielen; uit dankbaarheid.

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.