Het stucwerk van de binnenkant van de St. Lambertuskerk in Helden wordt binnenkort gerestaureerd. Iedereen die weleens in deze kerk is geweest, heeft gezien dat het stucwerk hoognodig gerestaureerd moet worden. Door de jarenlange inwerking van vocht en optrekkende zouten, maar ook door slijtage van binnenuit is rondom de onderste 2 meter stucwerk hoognodig aan een opknapbeurt toe. Ook van de afzaten, dat zijn de schuine vensterbanken, valt bij het minste of geringste gruis.
In 2010 is het voegwerk van de buitenkant van de kerk helemaal vernieuwd en ook alle goten en regenpijpen.
Ook is er door vrijwilligers grint buiten om de fundering aangebracht. De muren hebben nu een paar jaar de tijd gehad om goed te drogen.
Door het kerkbestuur is hard gewerkt om subsidiegelden binnen te halen.
Dat is heel goed gelukt. Maar bij subsidies worden altijd termijnen en voorwaarden aangegeven. Daarom zal een deel nog dit jaar uitgevoerd moeten worden en een deel volgend jaar. Dit karwei wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf Bedi, begeleid door architectenbureau Satijnplus. Eerst wordt al het stucwerk afgebikt. Hiervoor moet alles van de muur, inclusief de geluidsboxen, het orgel ingepakt en heel veel losgemaakt en weggezet. Ook hele zware beelden. Gelukkig heeft de parochie een stel enthousiaste vrijwilligers die van aanpakken weten en die zich hier heel verdienstelijk willen maken. Maar het is onmogelijk om voor iedere zondag de kerk weer zo in te richten dat er een H. Mis gevierd kan worden. Geen geluidsinstallatie, geen orgel etc. Daarom is besloten om zolang de eerste fase duurt de Lambertuskerk te sluiten voor weekendmissen, uitvaarten en ander vieringen. Zondag 22 september is de laatste Hoogmis in Helden en pas met de viering van Allerheiligen op 3 november is er weer een H. Mis in de kerk!

De Hoogmis wordt verplaatst naar Panningen!

Besloten is om de Heldense Hoogmis niet zomaar uit te laten vallen, maar deze voor 5 weken te verplaatsen naar de kerk in Panningen. Daar zal pastoor Peter van der Horst dan op 5 zondagen om 10.00 uur de Hoogmis doen, zoals gebruikelijk in Helden. Dus met herenkoor, organist, acolieten etc. De pastoor is erg blij dat alle vrijwilligers hebben toegezegd deze Missen mede te verzorgen. Het zal duidelijk zijn dat deze Mis echt niet alleen voor Heldense parochianen bestemd is. Iedereen is natuurlijk welkom!

De pastoor en het kerkbestuur begrijpen dat de kerkgangers dit alles niet fijn vinden. Want het geeft een hoop overlast. Maar zij hopen met de verplaatsing van de Hoogmis velen een dienst te bewijzen. Kerkgangers die graag naar de zondagse Mis in Panningen willen en niet weten hoe of met wie, mogen zich ook bij pastoor Van der Horst melden. Een aantal vrijwilligers probeert dan vervoer te regelen.

De tweede fase zal begin 2020 zijn. Maar dan hoeft de kerk niet dicht, omdat er niet zoveel stof en gruis vrij komt.