CORONA-MAATREGELEN KERK

Vw de coronabescherming mogen t/m 1 juli maar 30 kerkgangers naar de Mis.
Zie de kerkberichten per parochie.
Vanaf 1 juli mogen er 100 in één viering!
Ga niet naar de kerk als u ziekteverschijnselen hebt.
Was thuis al goed uw handen.
In de kerk is desinfectiemateriaal aanwezig, maar neem gerust uw eigen flesje mee.
Houdt afstand en neem plaats op de aangegeven plaatsen ruim 1 ½ meter van elkaar.
Wij zijn erg zorgvuldig, weest u het ook! Dan is alles goed en veilig. Veel devotie!
Misintenties worden voor de maand juni nog niet aangenomen.
Welkom.