PAROCHIE INFORMATIE PAROCHIE ZEVEN SMARTEN VAN MARIA – PANNINGEN

Kerkgebouw Kerkstraat 5, 5981 CD Panningen

Pastoor Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Piet Houben
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen
Tel. 06 57587506 / 077 3071388
e-mail: phjhouben892@kpnmail.nl

Kapelaan Roger Maenen zie elders op deze site bij Priesterteam.

Misintenties € 25,- en info op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen,
info@parochiecentrumpanningen.nl
tel. 077 3071388
Banknummer NL44 RABO0141900660 t.n.v. Kerkbestuur Panningen
Open op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur

RINGLEIDING
Ringleiding is aanwezig in de banken rechter rij, voorste helft.
Heel moderne gehoorapparaten werken soms niet op de ringleiding. Raadpleeg uw gehoorspecialist.

PAROCHIEPLATFORM
Leden:

Kapelaan Piet Houben
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen
Tel. 06 57587506 / 077 3071388
e-mail: phjhouben892@kpnmail.nl

Jos van Hal, lid van het kerkbestuur
tel. 077 3077333 / 06 83548045
e-mail: jvhal46@kpnmail.nl

Johan Zonneveld  (kosters)
Emmastraat 19
5981 BN Panningen
tel. 077 3071373
J.zonneveld.sr@hetnet.nl

Leen Peeters (gemengd Koor)
Raadhuisstraat 105
5981 BC Panningen
tel. 077 3072441

Pierre Cleophas (gemengd koor)
Alexanderstraat  9
5981 BR Panningen
tel. 077 3073923
e-mail: pierrecleophas@home.nl

Mien Janssen-Huijs (acolieten)
W.van Hornestraat 24, 5988 AR Helden
tel. 077 3072769  of 06-45295116

No Smits (avondwake en lectoren)
Passage Kapel 82
5981 WS Panningen
tel. 077 3072706

Hub van den Bosch (MOV groep)
Asperge 26, 5988 JJ Helden
tel.  06-10729578
e-mail: boschhgm@home.nl

Frans Wulms (technische groep)
Dr. Poelsplein 5
5981 TW Panningen
tel 077 3075442
e-mail: fawwulms@ziggo.nl

Mariet Janssen (bloemengroep)
Burg. Janssenring 3
5981 DL Panningen
tel, 077 3075076
e-mail: rinusenmariet@home.nl

Jac Janssen
Wilhelminastraat 18
5981 XW Panningen
tel. 077 3073722
e-mail: jacmiajanssen@home.nl

Truus van Loon (kindernevendienst)
Ruijsstraat 105
5988 AA Helden
tel 077 3073316
e-mail: loon@hetnet.nl