Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Vw. het Coronavirus vervallen de kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.

Maandag 1 juni
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag. Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of 06 21202118

zondag 7 juni
H. Mis 10.00 uur H. Drie-eenheid. Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of 06 21202118

zondag 14 juni
H. Mis 10.00 uur Sacramentsdag. Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of 06 21202118

zondag 21 juni
H. Mis 10.00 uur. Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of 06 21202118

zondag 28 juni
H. Mis 10.00 uur. Max. 30 kerkgangers. Aanmelden bij pastoor 077 3071488 of 06 21202118

zondag 5 juli
H. Mis 10.00 uur. Max 100 kerkgangers

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.