Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; |
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Overleden: Wiel Opstals, 93 jaar

Zondag 27 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste Communieviering

Vrijdag 1 juni
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.
H. Vormsel 19.00 uur door hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v. Jongerenkoor St. Jan de Doper Blerick;

Zondag 3 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Antoon Gerard Jozef van Dooren (jaardienst); Johannes Janssen en Maria Haenen; Jo Rietveld (verj); Mia Rademakers-Gerris; 

Zondag 10 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Wiel Lemmen (zeswekendienst); Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Mia Jacobs-Heijnen (jaardienst) Jeu Jacobs en Peter Jacobs;

Zondag 17 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Cor van de Wetering (b.g.v. de 50ste trouwdag)
————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.