Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl 
Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES 

Zondag 16 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor

Zondag 23 juni
H. Mis 10.00 uur -herenkoor

Zondag 30 juni
H. Mis 10.00 uur -herenkoor
collecte mede voor de weekboekjes

Zondag 7 juli
H. Mis 10.00 uur -herenkoor t.i.v. Gualinio Geraedts b.g.v. zijn 1ste H. Communie
Kerk open voor stil gebed en aanbidding van 13.30-14.30 uur

Zondag 14 juli
H. Mis 10.00 uur -herenkoor t.i.v. ouders Geer Peeters en Mien Peeters-Thiesen (jaardienst);

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.