Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Vrijdag 2 december
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 4 december
H. Mis 10.00 uur – 2de zondag Advent – herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en Maria Haenen
Kerk open voor stil gebed en aanbidding van 13.30 tot 14.30 uur

Zondag 11 december 
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag Advent – herenkoor t.i.v. Giel Mewiss, Nellie Mewiss-van Heugten en zoon Pierre; Arno Timmermans;

Zondag 18 december
H. Mis 10.00 uur – 4de zondag Advent – herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.;

Zaterdag 24 december
De H. Communie vw Kerstmis wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur
Kerstpeuterviering 17.00 uur m.m.v. leden jeugdorkest fanfare

Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis 10.00 uur – herenkoor en trombonisten-ensemble van fanfare St. Cecilia t.i.v. Annie Janssen-Delissen

Maandag 26 december
H. Mis 10.00 uur – 2de Kerstdag voor de Federatie St. Vincentius –
KBO-Seniorenkoor t.i.v. het geest. en tijdelijke welzijn van onze parochies

Maandag 1 januari
H. Mis 10.00 uur Nieuwjaar – herenkoor t.i.v. om zegen over het nieuwe jaar. Aansluitend Nieuwjaarwensen

Zondag 8 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor –
Kerk open voor stil gebed en aanbidding van 13.30 tot 14.30 uur

Zondag 15 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. fam. Louis en Leen Bouten-Coenen en kleinzoon Dennis;

Zondag 22 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Annie Janssen-Delissen (b.g.v. de 57ste trouwdag);

Zondag 29 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. Door Hendricks (b.g.v. verj)
collecte mede voor de weekboekjes

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.