Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden
tel. 3071488 / 06 21202118; e-mail kerkbestuurhelden@home.nl  Banknummer  NL61 RABO 0120795094 via telefoon of spreekuur donderdag van 09.30 tot 10.30 uur of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 25 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Sjraar Nijssen (verj); Felix Peeters (verj); 
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Stacey Ummenthun

Zondag 2 juli
H. Mis 10.00 uur – Introductie kapelaan Piet Houben – herenkoor t.i.v. Johannes en Antonia Spoormakers-van Dooren en kinderen; Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie Mewiss-van Heugten;
Doopviering 11.30 uur: Olivier Peeters en Sep Vrenken

Vrijdag 7 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht 09.00 uur

Zaterdag 8 juli
Huwelijksviering 14.00 uur: Peggy Huijs en Martijn Koot met koperensemble fanfare St. Cecilia

Zondag 9 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Gerard Berghs (jaardienst); Ton van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te Locke; Thei Lemmen en Noor Lemmen-van Nienhuijs (col);

Zondag 16 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v. Ton Reijnders en fam. Reijnders-Korsten; overl. ouders Keiren-Ottenheijm;  

Zondag 23 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v. Lei van den Beuken (jaardienst); overl. ouders Giel van Lier en Leen van Lier-van den Hurk (col); Henk Verwegen; 

Zondag 30 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v. Mia Jacobs-Heijnen (zeswekendienst) en Jeu Jacobs en Peter Jacobs en overl. fam.; Lucie Hermkes-Kartner (verj); Christina van Lier-Beumers;
Extra collecte vw de weekboekjes.

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.