Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 29 september
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie Kerkberichten Panningen

Zondag 13 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie Kerkberichten Panningen

Zondag 20 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie Kerkberichten Panningen

Zondag 27 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie Kerkberichten Panningen

Zondag 3 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen met herenkoor en Heldens Koper Ensemble van fanfare St. Cecilia in de St. Lambertuskerk t.i.v.
Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.