Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Overleden:
Cor Engels, 91 jaar
Annie Dautzenberg-Lutgens, 78 jaar

Zondag 23 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de ernstig zieken
Extra collecte vw de weekboekjes

Woensdag 26 februari
H. Mis Aswoensdag 17.30 uur uit dankbaarheid en voor een zinvolle Vastentijd. Askruisje.

Zondag 1 maart
H. Mis 10.00 uur 1ste zondag 40-dagentijd – herenkoor t.i.v. Rosa Maria Verhaeg-Bouten, Johannes Hubertus Verhaeg, Johannes Theodorus Steegs en Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg (jaardienst); Nellie Mewiss – van Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre; Jeu Absil en zoon John en fam. Absil-Ottenheim (jaardienst);

Zaterdag 7 maart
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

Zondag 8 maart
H. Mis 10.00 uur 2de zondag 40dagentijd – herenkoor t.i.v. Drees Hermkes (b.g.v. verj); Toos Gastreich (jaardienst/ verj); Toos Maessen -Nijssen (b.g.v. verj) en voor de overl. familie Maessen en familie Nijssen; Cor van de Wetering (jaardienst); Piet Maessen (jaardienst); uit dankbaarheid b.g.v. een 50jarig huwelijk;

Zondag 15 maart
H. Mis 10.00 uur 3de zondag 40dagentijd – herenkoor t.i.v. Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders en fam.; Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (b.g.v. verj); Hand Kessels, Lies Kessels-van Soest en zoon Theo;

Zondag 22 maart
H. Mis 10.00 uur 4de zondag 40dagentijd – herenkoor en gelegenheidskoor vw de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst t.i.v. alle overleden vrijwilligers van de parochie; overl. echtg. Piet en Jacoba Verschaeren-Janssen; Piet Engels en Lenie Engels-Van der Sterren (b.g.v.  jaardienst en trouwdag)

Zondag 29 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lucie en Drees Hermkes-Kartner; overl. ouders Frans Hermans en Lies Frencken; Sjan Janssen-van Rijt (jaardienst)
Extra collecte vw de weekboekjes

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.