Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 23 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v. Piet Steeghs (coll); Stien Peeters-Mertens (jaardienst);

Zondag 30 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v. Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie Mewiss-van Heugten;
Extra collecte vw de weekboekjes.

Vrijdag 5 juli
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

Zondag 7 juli
H. Mis 10.00 uur –herenkoor- t.i.v. Martin Verwimp (b.g.v. verj); Gerard Berghs (jaardienst)

Zondag 14 juli
H. Mis 10.00 uur –herenkoor- t.i.v. 

Zondag 21 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang- t.i.v. Ton Reijnders en ouders Reijnders-Korsten;
Doopviering 11.30 uur: Alexander Keizer
Kerk open van 13.00 tot 17.00 uur: Torenbeklimming om 15.00 uur.

Zondag 28 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang- t.i.v. Lei van den Beuken (jaardienst); Lucie Hermkes-Kartner (b.g.v. verj) ); Martin Verwimp (jaardienst)
Extra collecte vw de weekboekjes.

Vrijdag 2 augustus
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.