Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden
tel. 3071488 / 06 21202118; e-mail kerkbestuurhelden@home.nl  Banknummer  NL61 RABO 0120795094 via telefoon of spreekuur donderdag van 09.30 tot 10.30 uur of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Zondag 27 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leonardus Rijs en Wilhelmina Peters (verj.); Leo Hendricks; (offerblok voor de Miva)
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Dean Janssen

Vrijdag 1 september
De H. Communie wordt thuisgebracht 09.00 uur

Zondag 3 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jo Rietveld (zeswekendienst); Paul Verhees (verj); Nico van der Horst (jaardienst) en overl. fam. van der Horst-Evers-Goldenbeld; 

Zondag 10 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Tila Hermans (jaardienst); lev. en overl. fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen; Ton van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te Locke;

Zondag 17 september
H. Mis t.e.v. H. Lambertus 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Thé Stals en schoonzoon Jan; ouders Giel van Lier en Leen van Lier-van den Hurk (col); Jeanne Janssen-van Rijt (col); Harrie Engels en overl. fam. Engels-Korsten (jaardienst);

Zaterdag 23 september
H. Mis 10.00 uur vw de jaarlijkse teerdag van Kon. Schuttersgilde St. Lambertus m.m.v. Thé Bos en Wim van Dommelen t.i.v. lev. en overl. leden van het Gilde St.Lambertus;

Zondag 24 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes.

Zondag 1 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Peter van Loon (vw trouwdag);

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.