Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 28 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Piet Steeghs (coll); Jacobus Manders, Johanna Manders-Maessen en Sjaak Manders; Gerrit van Nisselroij (vw de trouwdag); overl. ouders Absil-Sillen en kinderen en aangetrouwden;Mart Verhaegh en overl. fam. Verhaegh-Jacobs;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 13.00 uur: Isa van Es

Donderdag 2 mei
Huwelijksviering 14.00 uur: Bruidspaar Henk Gommans en Rosalie Knippenbergh

Vrijdag 3 mei
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur.

Zondag 5 mei
Pl. H. Mis 10.00 uur – hoofdcelebrant mgr. Harrie Smeets in het kader van zijn bezoek aan het dekenaat Horst-Helden: herenkoor en gelegenheidskoor (uitvaartkoor Helden, Egchel, Panningen) – t.i.v. Lei van den Beuken en fam. Steijvers (b.g.v. de trouwdag); Nico van der Horst (b.g.v. verj) en overl. fam. van der Horst-Evers-Goldenbeld; om zegen over de parochie; om veel zegen over het werk van een Medische Missiezuster in Oeganda.

Zondag 12 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. overl. ouders Teeuwen-Lormans; Giel van Lier en Leen van Lier-v.d.Hurk (b.g.v. verj); Thé Stals en schoonzoon Jan;

Zondag 19 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. Toon Backus en Tiny Backus-Lenders (jaardienst); Mia Rademakers-Gerris (b.g.v. verj.)

26 mei
H. Mis b.g.v. 1ste Communie 10.00 uur

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.