Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 17 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor  t.i.v. de parochie
Doopviering 11.30 uur: Mason Peeters

Zondag 24 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor  t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Thei Stals en schoonzoon Jan

Zondag 31 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor en Heldens Koper Ensemble vw Allerheiligen Allerzielen  t.i.v. Dré Hanssen (zeswekendienst) en overl. ouders Hanssen en ouders Bollen en verdere overl. fam.; Jos Hamaekers; tot een bijzondere intentie; we gedenken allen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2020.
collecte ook voor de tekstboekjes
Aansluitend zegening op het kerkhof.

Vrijdag 5 november
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 7 november
H. Mis 10.00 uur – Het Kempisch Kamerkoor o.l.v. Cees Wouters zingt het Requiem van John Rutter tot speciale intentie van Aroul Aarts en t.i.v. An Peeters-Verlinden;

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.