Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Vrijdag 14 augustus
Huwelijksviering 14.00 uur Peter Netten en Greetje Raaijmakers en 1ste H. Communie van Juanisha en Djalicia.

Zondag 16 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming met zegening van de Kruutwis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lenie Krijnen-Verlaak (zeswekendienst); Lucie en Drees Hermkens-Kartner (jaardienst); fam. Cox- van den Beucken;

H Zondag 23 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; echtg. Jo Verhaegh en Netje Verhaegh-Nijssen, oud. Johannes Nijssen en Elisabeth Nijssen-Janssen en Martinus Nijssen (jaardienst); 

Zondag 30 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo Hendricks (jaardienst); Tila Hermans;

Zondag 6 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jo Korsten-van der Velden (herdenkingsdienst en bijzetting urn);

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.