Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

OVERLEDEN: Wim van den Hoogen, 90 jaar

Vrijdag 1 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 3 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie Mewiss – v. Heugten
Doopviering 11.15 uur: Boaz Heinen
Geen aanbidding!

Zondag 10 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Gerard Berghs (jaardienst);

Zondag 17 juli
H. Mis 10.00 uur

Zondag 24 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lucie Hermkes-Kartner (b.g.v. verj)

Zondag 31 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Willie van den Hoogen (zeswekendienst); Jet Lemmen-Peeters (1e jaardienst)
collecte mede voor de weekboekjes

Vrijdag 5 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 7 augustus
H. Mis 10.00 uur
Kerk open voor gebed en aanbidding van 13.00 -15.00 uur

Zondag 14 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lucie en Drees Hermkens-Kartner (jaardienst); overl. fam. Cox-van den Beucken; echtg. Jo Verhaegh en Netje Verhaegh-Nijssen, oud. Johannes Nijssen en Elisabeth Nijssen-Janssen en Martinus Nijssen (jaardienst);

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.