Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 23 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; overl. fam. Cox- v.d. Beucken;

Zondag 30 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door Hendricks (b.g.v. verj)
collecte mede voor de weekboekjes

Vrijdag 4 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 6 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – t.i.v. Truus van Loon-Teuwen (zeswekendienst); Hein Korsten en fam Korsten en Gommans (jaardienst);
Kerk open van 13.00 tot 15.00 uur voor stil gebed en aanbidding

Zondag 13 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Chrit Peeters (zeswekendienst); Thé Stals en schoonzoon Jan;

Zondag 20 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.