Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Zondag 17 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Truus Engels-Korsten (zeswekendienst) en Harrie Engels; Johanna Catharina Bruijnen (jaardienst); Wiel Houwen en Annie Houwen-Verlaak (jaardienst); overl. ouders Leenders-Koppens en hun zoon Leo; overl. fam. Cox-van den Beucken; uit dankbaarheid vw 75 jaar bevrijding;

Zondag 24 november
H. Mis 10.00 uur – cecilia fanfare St. Cecilia  t.i.v. Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders en fam.; Ida Joosten-Janssen en Mathieu Joosten; Lucie en Drees Hermkens-Kartner; Door Peeters-Smolders en overl. fam. Peeters-Smolders-Houtappels (jaardienst); Ton Reijnders en ouders Reijnders-Korsten; Extra collecte vw de weekboekjes.

Zondag 1 december
H. Mis 1ste Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jan Nijssen (jaardienst); Johannes Janssen en Maria Haenen; Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (jaardienst)

Zondag 8 december
H. Mis 2de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Piet Steeghs (jaardienst);

Zondag 15 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Piet Peeters (zeswekendienst) en Mia Peeters-Ottenheijm; An Peeters-Verlinden (zeswekendienst) en overl. fam.; Petronella Helena Hendricks; Giel Mewiss, Nellie Mewiss – v. Heugten en zoon Pierre

Zondag 22 december
H. Mis 4de Advent  10.00 uur – herenkoor t.i.v. overl. oud. Hendrik en Hendrina Hermans-Peeters, Dorrus Hermans en Giel Welten; Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.;

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.