Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden
tel. 3071488 / 06 21202118; e-mail kerkbestuurhelden@home.nl  Banknummer  NL61 RABO 0120795094 via telefoon of spreekuur donderdag van 09.30 tot 10.30 uur of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 17 december
H. Mis 3de Advent 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nel Nijssen-Verlinden (zeswekendienst) en Sjraar Nijssen; Petronella Helena Hendricks (jaardienst); overl.oud. Hendrik en Hendrina Hermans-Peeters, Dorrus Hermans en Giel Welten; overl. oud. Teeuwen-Lormans; Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen;

Zaterdag 23 december
De H. Communie wordt thuis gebracht 09.00 uur

Zondag 24 december
Geen ochtendmis!
Kerstkleuterdienst 17.00 uur – met kleuters en leerlingenorkest en jeugdorkest van  fanfare St. Cecilia;
Kerstavondviering 21.00 uur – Seniorenkoor met tromboneblazers fanfare St. Cecilia

Mededeling:
De opbrengst van alle collectes met Kerstmis is voor het onderhoud van de eigen kerk!
Op 1e en 2e kerstdag is de kerk, voor bezichtiging van de kerststal, tot 17.00 uur geopend. 

Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur (!) – herenkoor met tromboneblazers fanfare St. Cecilia t.i.v. Johanna Wilhelmina Neessen; Jeanne Janssen-van Rijt (coll); Jo Rietveld (coll)

Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur – samenzang t.i.v. de leden en overleden leden van het Kon. Schuttersgilde St. Lambertus

Zondag 31 december
H. Mis Oudjaar 10.00 uur – herenkoor t.i.v. uit dankbaarheid vw het oude jaar; Gerard Verrijt;
Extra collecte vw de weekboekjes.

Maandag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 10.00 uur – herenkoor t.i.v. om heil en zegen voor alle parochianen; Jan Smeets en Paula Smeets-Cuijpers;
Na de Mis gelegenheid tot nieuwjaarwensen achter in de kerk met koffie en wafels.

Vrijdag 5 januari
De H. Communie wordt thuis gebracht 09.00 uur

Zondag 7 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Johannes Hesen; Anna Janssen (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur: Raf Schulte

Zondag 14 januari
H. Mis 10.00 uur – Het Jachthoornkorps De Jachtgazellen t.i.v. de overl. ouders Peeters-Korsten; Harrie Klompen (verj); overl. fam. Cox-van den Beucken; uit dankbaarheid vw het doopsel van de tweeling Fleur en Marit;
Doopviering 11.15 uur: Fleur en Marit Janssen
Doopviering 12.15 uur: Liam Peeters

Zondag 21 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen

Zondag 28 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door Hendricks (verj);
Extra collecte vw de weekboekjes.
————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.