Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl 
Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES 

OVERLEDEN: An Van Lier-Smets, 94 jaar

Zondag 25 februari
H. Mis 10.00 uur – 2de zondag 40 dagentijd- herenkoor
Collecte mede voor de weekboekjes

Vrijdag 1 maart
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 3 maart
H. Mis 10.00 uur – 3de zondag 40 dagentijd- herenkoor t.i.v. Drees Hermkes (verj); Lies van den Beuken-Steijvers (jaardienst b.g.v. de sterfdag); Toos Maessen -Nijssen (verj) en voor de overledenen van de familie Maessen en van de familie Nijssen.
Kerk open voor gebed en aanbidding van 13.30-14.30 uur

Zondag 10 maart
H. Mis 10.00 uur – 4de zondag 40 dagentijd- herenkoor en gelegenheidskoor v.h uitvaartkoor: t.i.v. de lev. en overleden vrijwilligers van de parochie; Mia Sommers-Smeets (zeswekendienst en bijzetting van de urn); Giel van Lier (vw jaardienst en verjaardag);

Zondag 17 maart
H. Mis 10.00 uur – 5de zondag 40 dagentijd- herenkoor t.i.v. overl. echtg. Piet en Jacoba Verschaeren-Janssen; Nellie Ottenheijm-Korsten (zeswekendienst en verstrooiing op kerkhof); overl. ouders Piet Engels en Lenie van der Sterren en overl. familie (b.g.v. de trouwdag);

Zondag 24 maart
H. Mis 10.00 uur – Palmzondag – herenkoor

Donderdag 28 maart
H. Mis 19.00 uur – Witte Donderdag – herenkoor. Aanbidding tot 20.30 uur.

Vrijdag 29 maart
Kruisweg 15.00 uur
Goede Vrijdagplechtigheid in kerk Meijel om 19.00 uur

Zaterdag 30 maart
Paaswake in de kerk van Panningen om 19.00 uur met gelegenheidskoor v.h. uitvaartkoor

Zondag 31 maart
H. Mis 10.00 uur – herenkoor – Pasen t.i.v. Lucie en Drees Hermkes-Kartner; overl. ouders Frans Hermans en Lies Frencken; Gijs Gerris (3de jaardienst);
Collecte mede voor de weekboekjes

Maandag 1 april
H. Mis 10.00 uur – samenzang Tweede Paasdag

Zondag 7 april
H. Mis 10.00 uur – Beloken Pasen – herenkoor- ‘Voorstelmis’ van de communicanten van 26 mei.

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.