Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Zondag 19 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. overl. fam. Cox-v.d.Beucken; Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen en overl. kinderen; Louis Bouten en Leen Bouten-Coenen en kleinzoon Dennis; Piet Smolders; 

Zondag 26 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door Hendricks (b.g.v. verj); Leo Nelissen en To Nelissen-Lemmen en overl. fam. (jaardienst); Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Felix Peeters en overl. fam. Peeters-Kessels (jaardienst); Peter van Loon (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes

Zondag 2 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor 

Vrijdag 7 februari
De H. Communie wordt thuis gebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 9 februari
H. Mis 10.00 uur – met De Dörper Bloazers t.i.v. Carnavalsmis t.i.v. lev. en overl. leden van Carnavals ver. De Dorper Kuus

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.