Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl 
Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES 

OVERLEDEN: Truus Janssen-Gerris, 84 jaar

Zondag 1 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.  voor alle jonge ouders: dat zij kracht en inspiratie ontvangen om hun kinderen een goede opvoeding te geven;
Doopviering 11.30 uur: Saar Bruijnen.
Kerk open voor gebed en aanbidding van 13.30 – 14.30 uur. 

Vrijdag 6 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 8 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jac Joosten (jaardienst); tot gedachtenis van de Kerkrazzia op 8 oktober 1944, waarbij 135 personen uit Helden-Dorp werden gedeporteerd. Eén man overleefde de oorlog niet.

Zondag 15 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. bijzondere intentie (L)

Zondag 22 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nellie Stals-Cox, Thé Stals en schoonzoon Jan; Coba Nijssen-Tulmans (jaardienst) en voor de lev. en overl. leden van e fam. Nijssen en de fam. Tulmans;

Zondag 29 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor viering Allerheiligen en Allerzielen – t.i.v. alle overledenen en speciaal sinds Allerheiligen 2022; tot bijzondere intentie (S); Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; aansluitend zegening van de graven op het kerkhof
collecte mede voor de weekboekjes

Vrijdag 3 november
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 5 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
KERK OPEN voor gebed en aanbidding van 13.30 – 14.30 uur. 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.