Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Zondag 24 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; overl. fam. Cox- van den Beucken; max 30 tel. opgave 077 3071488 of 06 21202118
Doopviering 11.30 uur: Anne Heines

Zondag 31 januari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Door Hendricks (b.g.v. verj); Peter van Loon (jaardienst), Karel Teeuwen en Frans Reinders;
collecte ook voor de tekstboekjes

Vrijdag 5 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 7 februari
H. Mis 10.00 uur vw corona algemene Blasiuszegen t.i.v. Theo Stals en schoonzoon Jan; Hein Korsten en fam. Korsten-Gommans;
Kerk open voor stil gebed en aanbidding: 13.00 – 15.00 uur

Zondag 14 februari
H. Mis 10.00 uur t.i.v. lev. en overl. fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen;

Zondag 21 februari
H. Mis 10.00 uur

Zondag 28 februari
H. Mis 10.00 uur
collecte ook voor de tekstboekjes

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.