Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
KERKHOF: Op ons kerkhof vragen wij u om afval te scheiden in groen en plastic. Is duidelijk aangegeven. U kunt het ook weer mee naar huis nemen. Maar absoluut geen restafval dumpen op het kerkhof! Dat gebeurt af en toe.

Zondag 25 april
H. Mis 10.00 uur Aanmelden 077 3071488 of 0621202118
collecte ook voor de tekstboekjes.

Zondag 2 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. de parochie
Aanmelden 077 3071488 of 0621202118

Vrijdag 7 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht

Zondag 9 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Lei van den Beuken en fam. Steijvers (vw trouwdag); Thé Stals en schoonzoon Jan. Aanmelden 077 3071488 of 0621202118

Donderdag 13 mei
H. Mis 10.00 uur Hemelvaart

Zondag 16 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. roepingen. Aanmelden 077 3071488 of 0621202118

Zondag 23 mei
H. Mis 10.00 uur Pinksteren t.i.v. Toon Backus en Tiny Backus-Lenders (jaardienst) Aanmelden 077 3071488 of 0621202118

Maandag 24 mei
H. Mis 10.00 uur 2de Pinksterdag

Zondag 30 mei
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Johannes Janssen en Maria Haenen;
collecte ook voor de tekstboekjes. Aanmelden 077 3071488 of 0621202118

 

 

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.