Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 2 april
H. Mis 10.00 uur – Palmzondag – herenkoor t.i.v. Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Gijs Gerris (2de jaardienst);
Passieconcert BelCanto 15.00 uur
VASTENAKTIE giften in offerblok kerk of NL21INGB0003000046 t.n.v. Missiebureau Roermond

Donderdag 6 april
H. Mis Witte Donderdagviering voor alle Vincentiusparochies 19.00 uur – herenkoor. Aanbidding tot 20.30 uur

Vrijdag 7 april
De H. Communie vw Pasen wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur
Goede Vrijdag Kruisweg 15.00 uur
Goede Vrijdag voor alle Vincentiusparochies in kerk Meijel om 19.00 uur

Zaterdag 8 april
Paaswake voor alle Vincentiusparochies in de kerk Panningen 19.00 uur

Zondag 9 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (Let op afwijkende tijd!) – herenkoor t.i.v. Giel van Lier (zeswekendienst); Mart Verhaegh en overl. fam. Verhaegh en fam. Jacobs;

Maandag 10 april
H. Mis 2de paasdag 10.00 uur

Zondag 16 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Resi Omsels-Hocks (jaardienst);

Zondag 23 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lies van den Beuken-Steijvers (zeswekendienst); Jo Korsten-van der Velden; 

Zondag 30 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo Absil en Maria Absil-Sillen (jrd) en kinderen; Giel van Lier en Leen van Lier-v.d. Hurk (verj); An Peeters-Verlinden;
collecte mede voor de weekboekjes

Zondag 7 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nellie Stals-Cox, Thé Stals en schoonzoon Jan
KERK OPEN voor stil gebed en aanbidding van 13.30 tot 14.30 uur

Zondag 14 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo Nelissen en To Nelissen-Lemmen en familie;

Zondag 21 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Annie Janssen-Delissen (1ste jaardienst)

Zaterdag 27 mei
Doopviering 14.00 uur: Zoë Steinmann
Zondag 28 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Johannes Janssen en Maria Haenen
collecte mede voor de weekboekjes

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.