Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Zondag 1 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. lev. en overl. fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen

Kerk open voor gebed en aanbidding van 13.00-15.00 uur

Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 8 augustus
H. Mis 10.00 uur t.i.v. echtg. Jo Verhaegh en Netje Verhaegh-Nijssen, oud. Johannes Nijssen en Elisabeth Nijssen-Janssen en Martinus Nijssen (jaardienst);

Zondag 15 augustus
H. Mis 10.00 uur viering Maria Tenhemelopneming met herenkoor Zegening van de Kruutwis. t.i.v. Lucie en Drees Hermkens-Kartner (jaardienst); overl. fam. Cox-van den Beucken

Viering H. Doopsel 11.30 uur: Jake Peters

Zondag 22 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor

Zondag 29 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo Hendricks (jaardienst)
collecte ook voor de tekstboekjes

Vrijdag 3 september
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.