Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; |
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 18 maart
H. Mis 5de zondag 40dagentijd 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Cornelia Berghs en overl. fam.; Ton Hillen en Martha Hillen-Reijnders en fam.; overl. echtg. Piet en Jacoba Verschaeren-Janssen; Piet Engels en Lenie Engels-Van der Sterren (vw jaardienst en trouwdag): Hand Kessels, Lies Kessels-van Soest en zoon Theo;

Overleden: Piet Maessen, 88 jaar; Cor van de Wetering 88 jaar; Toos Peeters-Berkers 85 jaar

Zondag 25 maart
H. Mis Palmzondag 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lucie en Drees Hermkes-Kartner; Pierre Lijssen (jaardienst/verj);
Extra collecte vw de weekboekjes.

Donderdag 29 maart
De Paascommunie wordt vanaf 09.00 uur thuisgebracht.
Witte Donderdagviering voor het parochiecluster in de kerk van Egchel 19.00 uur

Vrijdag 30 maart
Kruisweg 15.00 uur
Goede Vrijdagviering – herenkoor 19.00 uur

Zaterdag 31 maart
Paaswake voor het parochiecluster in de kerk van Panningen 19.00 uur – Gelegenheidskoor Helden Egchel Panningen

Zondag 1 april
H. Mis Pasen 11.00 uur (!) – herenkoor t.i.v. Johanna Neessen; Felix Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen en overl. fam.; Jeanne Janssen-van Rijt (jaardienst); Jo Rietveld (coll);

Maandag 2 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur – samenzang

Zondag 8 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor Voorstellingsmis vw de 1ste H. Communie t.i.v. Anna Jacoba Smits-Kessels en overl. fam. (jaardienst); Lei van den Beuken en fam. Steyvers; overl. oud. Handrie Oomen en Door Oomen-Simons (jaardienst); Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen en overleden kinderen; overl. ouders Frans Hermans en Lies Frencken;

Zondag 15 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev. en overl. fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen; Jan Nijssen (verj); Harrie Klompen; Julie van Dooren (jaardienst); overl. oud. Joep Omsels en Annie Omsels-van Dooren en overl. fam. (jaardienst); overl. ouders Jan Lemmen en Miet Lemmen-de Haart en dochter Leny Vaessen-Lemmen en zoon Hans Lemmen (jaardienst);

Zondag 22 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Piet Maessen (zeswekendienst); Cor van de Wetering (zeswekendienst); Thei Lemmen en Noor Lemmen-van Nienhuijs (jaardienst); Jacobus Manders, Johanna Manders-Maessen en  Sjaak Manders

Zondag 29 april
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Ouders Leonardus en Maria Absil-Sillen en overleden kinderen;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Izzie Beumers

 

 

————————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.