CONTACT MET DE PAROCHIE IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

Als u aan de parochie een overlijden meldt dan belt u voor Egchel:

pastoor P. van der Horst 077 3071488 of 06 21202118 / (b.g.g. parochiecentrum 077 3071388) en dhr. F. Sillekens 077 3079530

U meldt het overlijden en legt in overleg met de priester van de parochie en met de uitvaartondernemer de meeste geschikte dag vast. Daarna volgt dan verder contact: het rouwbezoek om te condoleren en het overleg over de vorm en de inhoud van de uitvaart. In de kerken van het Vincentiuscluster is ruimte voor een persoonlijke invulling van de uitvaart.

Avondwake
U kunt altijd kiezen voor een avondwake op de vooravond van de uitvaart. Hierin gaan twee leden van de avondwakegroep voor.
Als de uitvaart op maandag plaats vindt is er geen avondwake, maar kan er in de weekend H. Mis extra aandacht aan de overledene besteed worden.

De vorm van de uitvaart
Ten eerste: de traditionele uitvaartmis met koor, zoals die gebruikelijk is, waarbij ook de gelegenheid tot eigen inbreng van de familie is. Hierbij zingt het parochiekoor. Er kan ook gekozen worden voor een solist of een ander koor. Het is mogelijk om 2 of 3 geschikte muziekstukken op cd af te spelen tijdens deze dienst.

Ten tweede: de uitvaart als gebedsdienst. Een dienst, waarbij de priester opent en inleidt met een tekst, een gebed en een bijbellezing en daarna ruimte geeft aan de familie of anderen voor een persoonlijk gedenken. Tot slot bidt de priester de laatste gebeden voor de overledene bij de kist. Bij deze vorm van afscheidsviering kan het koor gekozen worden, maar kan men ook, zoals bij de avondwake, cd-muziek afspelen. Een eigen muziek- of zanggroep is natuurlijk ook mogelijk.

Ten derde: de uitvaart als afscheidsdienst. Als er mensen zijn die de afscheidsdienst van hun dierbare niet als eucharistie of als gebedsdienst willen, maar deze toch graag in kerk willen houden, dan is dat mogelijk. Het afscheid kan dan door de familie zelf worden ingevuld, vanzelfsprekend rekening houdend met de waardigheid en de betekenis van de gewijde kerkruimte.

Kerkelijke uitvaarten worden enkel gehouden in kerken, begraafplaatsen en crematoria.

INFORMATIE VOOR UITVAARTVERZORGERS
Uitvaartvieringen in kerken St. Vincentiuscluster
Gebruiken in de parochie

Voor alle kerken (inclusief kapel Vincent Depaul) geldt:
Bij begrafenis:  gebruikelijke aanvangstijdstip 10.30 uur (of indien noodzakelijk 14.00 uur)

Bij crematie wordt rekening gehouden met de mogelijkheden bij het crematorium:
aanvangstijden in de kerk in overleg:09.30 /10.00 / 10.30 / 11.00 / 11.30 / 13.30 / 14.00 / 14.30 / 15.00 uur

Muziek:
bij eucharistieviering: koor parochie, of livemuziek. Mag aangevuld met maximaal 3 cd’s.
bij model 2  (gebedsdienst): livemuziek, of koor parochie, of cd’s
bij model 3 livemuziek of cd’s

aanleveren cd’s: minimaal 24 uur voor aanvang tijdstip viering via parochiecontactpersoon zodat cd’s getest kunnen worden. (bij viering op maandag: uiterlijk zaterdagmorgen) Cd’s geen RW.

Tijdstip overledene in de kerk/ plaats
(alle typen vieringen)

In Helden: 30 minuten voor aanvang van de dienst: kist inzetten op het kruispunt halverwege de kerk bij microfoon.
In Panningen: 30 minuten voor aanvang van de dienst: kist inzetten bij het beeld van de H. Antonius, (gedachteniskapel)
In Koningslust: 30 minuten voor aanvang inzetten  achter in de kerk, bij oude biechtstoel links.

alle overige parochies: baar komt 5 minuten voor aanvang in de kerk

Afscheid nemen / brengen laatste groet indien men in kleine kring naar crematorium /begraafplaats gaat.

(alle typen vieringen)

Helden: baar wordt gedraaid, kaarsen niet verplaatsen: aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijpad naar achteren. Zijbanken sluiten aan via het middenpad.

Panningen: baar wordt uitgedragen tot onder het oksaal. Vanuit de kerk gezien rechts van het middenpad. Directe familie gaat naar de gedachteniskapel om foto en kruisje op te hangen. Belangstellenden lopen langs de baar ten afscheid.
Zijbanken worden verzocht via het middenpad te lopen.

Koningslust: baar wordt gedraaid: aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijpad naar achteren. Zijbanken sluiten aan via het middenpad.

Egchel: baar wordt gedraaid. aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijkant naar achteren.

Grashoek: baar wordt gedraaid. aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijkant naar achteren.

Beringe: baar wordt gedraaid. aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijkant naar achteren.

Meijel: baar wordt gedraaid: aanwezigen worden verzocht van achter uit de kerk naar voren te komen om laatste groet te brengen en lopen via zijpad naar achteren.

Condoleancetafel / foto / collectebussen goed doel

Condoleancetafel sober inrichten.  Geen kaarsjes, geen bloemen, rozenblaadjes, tafelkleedjes. Kleine foto van overledene kan, indien daar ruimte voor is.
Grote foto: op de door de parochie aan te wijzen plaats voor in de kerk. Niet op het altaar of de baar.
Hier is ook plaats voor collectebussen voor het goede doel.

Mededelingen/woord door uitvaartverzorger
Alle mededelingen/dankwoordjes en aanwijzingen in de kerk worden gedaan door de priester, familie. Of bij model 3 door uitvaartspreker.
Niet door uitvaartverzorgers/uitvaartleiders.

Beeld (scherm powerpoint), muziekinstallatie.
Plaats in overleg. Er dient rekening te worden gehouden met de kerk als gewijde ruimte.
Het altaar blijft altijd vrij. Bij model 3 naar keuze.

Rond bij de baar staan bij alle typen vieringen kaarsen en ook de Paaskaars zal branden. Bij model 3 naar keuze.

Collecte:
In alle vieringen wordt een collecte gehouden voor de parochie. (met uitzondering van model 3)
Dan wordt ook het gedachtenisprentje uitgedeeld door de uitvaartverzorger.

Kerkbijdrage verrekening:
Als de familie aan de Kerkbijdrage (gezinsbijdrage) meedoet, wordt deze op de gebruikelijke wijze verrekend.

Dit is niet het geval bij model 3. Hiervoor geldt een aangepast tarief. Verdere kosten worden niet in rekening gebracht. Er is geen collecte.