Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zondag 23 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. leden van de KBO in het afgelopen jaar

Woensdag 26 februari
H.Mis 19.00 uur. Aswoensdag. Afhalen van het askruisje

Zaterdag 29 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel van der Sterren (jaardienst) en voor alle overledenen van de fam. van der Sterren-Vossen

Zondag 8 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Theo Spreeuwenberg (verj);Overl.ouders Rooijakkers-Steeghs en zoon Sjaak; Tinus Steeghs (jaardienst)

Zaterdag 14 maart
H.Mis 19.00 uur Voorstelmis. De communicanten van 2020 zullen zich in deze viering voorstellen. T.i.v. Overl. ouders Theo van Oijen en Riet van Oijen-Sonnemans en overl. fam.

Zondag 22 maart
GEEN H.Mis i.v.m. activiteit in Grashoek.

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.