Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 27 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken van de parochie

Zaterdag 2 juni
H. Mis 19.00 uur

Zondag 10 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en Leny Peeters-Strijbos; overl. ouders Theodorus Joosten en Margaretha Koopmans, dochters Els en Ans, schoonzoons Jo, Math, Jan, Piet, kleinzoon Thom en achterkleinkind Jip

Zaterdag 16 juni
H.Mis 19.00 uur

Zondag 24 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Theodora Schoeber (jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en Wiel Spreeuwenberg

Zaterdag 30 juni
H.Mis 19.00 uur

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.