Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 06-48531421 
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 2 juli 
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Vrede in de wereld 

Zondag 10 juli 
H.Mis 11.00 uur De zieken in onze parochie

Zaterdag 16 juli 
H.Mis 19.00 uur In deze viering ontvangen de leerlingen van groep 7/8 het H.Vormsel door Hulpbisschop Everhard de Jong.

——————————————

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.