Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 06-48531421 
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 0141 9105 26 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zondag 25 februari 
Geen H. Mis 

Zaterdag 2 maart 
H. Mis 17.00 uur t.i.v. Thei en Riet van Oijen-Sonnemans en overleden familieleden; 

Zondag 10 maart 
GEEN H.MIS

Zaterdag 16 maart 
H. Mis 17.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (jaardienst)

Zondag 24 maart 
GEEN H. MIS Palmzondag

Zaterdag 30 maart 
H. Mis 19.00uur Plechtige Paaswake in de kerk van Panningen voor de hele federatie.

Zondag 31 maart 
H. Mis 10.00 uur 1e Paasdag.

——————————————

In het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Grashoek een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 17.00 uur en ook op de kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.