Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 06-48531421 
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 3 december: 2e zondag van de Advent 
H.Mis 19.00 uur  t.i.v. Overl.ouders Thei en Riet van Oijen-Sonnemans en overl.fam.; Mie Willems-Kessels (verj) en zoon Jan

Zondag 11 december: 3e zondag van de Advent 
GEEN H.MIS

Zaterdag 17 december 4e zondag van de Advent 
H.Mis 19.00 uur t.i.v.  Theo Spreeuwenberg (jaardienst)

Zaterdag 24 december: Kerstavond 
H.Mis 18.00 uur Gezinsviering m.m.v. kerkelijk zangkoor, fanfare Semper Avanti en kerstspel door kinderen van basisschool De Horizon. T.i.v. Jeanne Steeghs-Lormans (verj) en Ghiel Steeghs; Joop Reerink (jaardienst); Wiel Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en Theodora Schoeber

Zondag 25 december 1e Kerstdag 
GEEN H.MIS

Maandag 26 december 2e Kerstdag 
GEEN H.MIS

Er is op beide kerstdagen wel gelegenheid om de kerststal in de kerk  te bezoeken van 12.00uur tot 16.00uur

Zaterdag 31 december: Oudjaarsviering 
H.Mis 17.00uur t.i.v. de overledenen in het afgelopen kalenderjaar: To Zegers-Kessels; Ellie Janssen-Meerts; Ghiel Steeghs; Nellie van Oijen-Maessen;

MEDEDELING: 
Vanaf 31 december 2022 tot Pasen 2023 zal de H.Mis op zaterdag beginnen om 17.00 uur ipv 19.00uur.

——————————————

In het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Grashoek een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en ook op de kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.