Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 06-48531421 
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zondag 24 sept.
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers (verj); Wiel van der Sterren (verj); Henny Cuijpers-Kurvers (verj)

Zaterdag 30 sept. 
H.Mis 19.00 uur

Zondag 8 oktober
H. Mis 11.00 uur Tot gedachtenis van de Kerkrazzia op 8 oktober 1944, waarbij 100 personen uit Grashoek werden gedeporteerd en waarvan 7 mannen de oorlog niet overleefden. 

Zaterdag 14 oktober
H. Mis 19.00 uur

Zondag 22 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Spreeuwenberg (verj), Theodora Schoeber en Wiel Spreeuwenberg

Zaterdag 28 oktober
H. Mis 16.00 uur Allerzielendienst t.i.v. Giel Zegers en alle overledenen in de parochie. 
Na de dienst is de zegening van de graven.

——————————————

In het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Grashoek een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 17.00 uur en ook op de kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.