Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Vw. het Coronavirus vervallen de kerkelijke Diensten t/m Pinksteren.

2de Pinksterdag geen H. Mis

zaterdag 6 juni
H. Mis 19.00 uur – max 30 aanwezigen. Met aanmeldbriefje, verkrijgbaar op prikbord ingang kerk (vanaf 01/06)

MEDEDELING: Spreekuurtijd Grashoek entree kerk, weer vanaf maandag 8 juni (begin scholen)

———————————————–

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.