Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zaterdag 16 december
H. Mis 3de Advent 19.00 uur t.i.v. Welzijn van alle parochianen

Zondag 24 december
H. Mis 4de Advent 18.00 uur Kerstavond. Gezinsviering m.m.v. Fanfare Semper Avanti en kerstspel door kinderen;

Maandag 25 december
H. Mis 9.30 uur 1e Kerstdag m.m.v. zangkoor en drumband. t.i.v. Joop Reerink (jaardienst); Jeanne Steeghs-Lormans (verj);

De kerk blijft op 1e kerstdag na de H. Mis tot 17.00 uur geopend i.v.m. bezichtiging van de kerststal.
Mededeling:
De opbrengst van de collectes met Kerstmis is voor het onderhoud van de eigen kerk!

Dinsdag 26 december
Geen H. Mis op 2e Kerstdag

De kerk is op 2de kerstdag van 12.00-17.00 uur geopend i.v.m. de bezichtiging van de kerststal.

Zaterdag 30 december
H. Mis 19.00 uur Oudjaar. t.i.v. Wiel Spreeuwenberg (jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en Theodora Schoeber; overl. parochianen in het afgelopen kalenderjaar: Mie Willems-Kessels, Piet Leijsten, Judith v.d. Goor-Oostenbrink; Jac. Zegers, Henny Cuijpers-Kurvers, Nes Drissen-Verhaeg; Mien Koopmans-Smeets

Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdag.  Geen viering

Zaterdag 6 januari
H.Mis 19.00 uur. Driekoningen. t.i.v. Mie Willems-Kessels (jaardienst)

Zondag 14 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen (jaardienst), Mien Drissen-Berden, Mathijs Drissen, Hubertina Drissen-Janssen en alle overleden familieleden

 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.