Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 25 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze parochie; Jan Siemieniec (verj)

Zaterdag 1 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van alle parochianen

Zondag 9 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v.  Pastoor Albert Raijmaekers

Zaterdag 15 juli
H. Mis 19.00 uur – introductie kapelaan Piet Pouben t.i.v. Jan Siemieniec (jaardienst) en voor Grazyna Siemieniec

Zondag 23 juli
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wim Spreeuwenberg (verj)

 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.