Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 06-48531421 
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 0141 9105 26 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Vrijdag 14 juni
H. Mis 19.00 uur. Gezamenlijke viering waarin het H. Vormsel wordt toegediend aan leerlingen van de basisschool uit onze federatie in de parochiekerk van Meijel. 

Zaterdag 15 juni
H. Mis 19.00 uur T.i.v. Frans Reinders (jaardienst), Peter van Loon en Truus van loon-Teuwen, Karel Teuwen, Bert Reinders en Dora Reinders-Gommans en zoon Jan; Overl. ouders Theo Joosten en Margaretha Joosten-Koopmans, dochters Els, Ans en Mie, schoonzonen Jo, Jan, Piet en Mat, kleinzoon Thom en achterkleinzoon Jip en  voor een spoedig herstel van degenen in de familie die op dit moment vechten voor hun gezondheid.

Zondag 23 juni
H. Mis 11.00 uur T.i.v. Theodora Schoeber (jaardienst), Tinus Spreeuwenberg en Wiel Spreeuwenberg 

Zaterdag 29 juni
H. Mis 19.00 uur 

Zaterdag 6 juli
H. Mis 19.00 uur

——————————————

In het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Grashoek een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 17.00 uur en ook op de kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.