Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk.
Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zondag 27 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Levende en overleden leden van Schutterij Sint Urbanus

Zaterdag 2 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Drien Drissen-Heesen (jaardienst en verj), Piet Drissen en overl. familieleden

Zondag 10 september
H. Mis 11.00 uur Ziekenzondag. T.i.v. Wiel van der Sterren (verj) en overl.fam. van der Sterren-Vossen; Henny Cuijpers-Kurvers (zeswekendienst)

Zaterdag 16 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders Tielen-Nooijen en kinderen

Zondag 24 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert Raijmaekers (verj)

 

 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.