Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 15 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel Spreeuwenberg (verj), Tinus Spreeuwenberg en Theodora Schoeber; Wim Vercoulen (jaardienst en verj)

Zondag 23 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Piet Drissen en Drien Drissen-Heesen (jaardienst) en overl. fam.

Zaterdag 29 augustus
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

———————————————–

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.