Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij: Andrea Cruijsberg; tel. 077 3075293
of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerk. Banknummer NL 24 RABO 014 19 10 526 t.n.v. Parochie Grashoek

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Aanmelden: Vanwege de maatregel van de Overheid van max 30 kerkgangers vw Corona kan men zich aanmelden voor de viering middels een af te halen formulier in de entree van de kerk vanaf de maandag voorafgaand. Vanaf 8 november alleen nog telling bij binnenkomst.

Zaterdag 31 oktober
H.Mis 16.00 uur  Allerzielendienst t.i.v. de overledenen in het afgelopen jaar: Riek Verhaegh-Driessen;Wim Mesman; Lies Peeters-Martin; Frans Reinders
De gebruikelijke zegening van de graven op het kerkhof zal dit jaar door kapelaan Maenen worden gedaan op een ANDERE dag. (i.v.m. corona maatregelen)

Zondag 8 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en Leny Peeters-Strijbos
Max. 30 aanwezigen. Telling bij binnenkomst

Zaterdag 14 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze parochie
Max. 30 aanwezigen. Telling bij binnenkomst

———————————————–

In de kerk van Grashoek is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdag van de maand om 19.00 uur en op de 2e en 4e zondag van de maand om 11.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.