Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.
Banknummer NL44 RABO 0141900660

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Woensdag 13 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Donderdag 14 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 15 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 16 december
H. Mis 3de  Advent 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.  Jo Lenders (coll) en zoon Johan (jaardienst); Harry en Toine Smeets

Zondag 17 december
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Dinsdag 19 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Woensdag 20 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Donderdag 21 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 22 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 23 december
H. Mis 4de  Advent 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Lei Nelissen en To Nelissen-Lemmen

Zondag 24 december
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
Kerstmis gezinsmis 19.00 uur – Koninklijke Harmonie “Concordia” en kinderen t.i.v. Taco Schledorn en overl. grootouders; al onze parochianen

Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 09.30 uur – gemengd koor t.i.v. Helena en Maria Zegers;  Overl. fam. Lemmen-van der Weerden; Jet Lemmen-Gommans

Mededeling: Op 1e kerstdag is de kerk, voor bezichtiging van de kerststal, tot 17.00 uur geopend.
De collectes tijdens Kerstmis zijn bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur in de dagkapel – samenzang

Woensdag 27 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Donderdag 28 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 29 december
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht na de H. Mis

Zaterdag 30 december
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Harry Kessels, Ruijsstraat (verj)
Extra collecte misboekjes

Zondag 31 december
H. Mis vw Oud- en Nieuwjaar 19.00 uur in de dagkapel – samenzang

Dinsdag 2 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Woensdag 3 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Donderdag 4 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 5 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

——————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.