Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 11 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Bernard Segers, Gertruda Pubben en Julie Segers en overl. fam. (gest. jrd.); Joke Goes; Lei Huijs (vw verjaardag)

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 18 juli 
H. Mis 19.00 uur

Woensdag 22 juli
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 25 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes

Woensdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 1 augustus 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; ouders Frencken-Crommentuyn en ouders Hermans-Frencken (gest. jrd.)

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 8 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 15 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henriëtte Haffmans; Sjraar Gommans en Elisa Gommans-Driessen

———————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.

 

Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660