Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl
Geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur.
Banknummer NL44 RABO 0141900660

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 26 augustus
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v. Joke Goes; Ger Sondag-Lormans (jaardienst) (offerblok voor de Miva)
Extra collecte misboekjes

Zondag 27 augustus
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Vrijdag 1 september
H. Mis 09.00 uur
De H. Communie wordt thuisgebracht na de H. Mis

Zaterdag 2 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Tru Wijnands-Nellen (jaardienst) en Né Wijnands (verj.)Wies Luijten (jaardienst) en Coen Luijten

Zondag 3 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Vrijdag 8 september
H. Mis 09.00 uur

Zaterdag 9 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Mina Schers

Zondag 10 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Doopviering dagkapel 14.00 uur: Djealy Craenmehr

Vrijdag 15 september
H. Mis 09.00 uur
Huwelijksviering 14.30 uur: Wendy Meurissen en Niels Reinders

Zaterdag 16 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Raffaele Coppola (coll/jaardienst)

Zondag 17 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Vrijdag 22 september
H. Mis 09.00 uur

Zaterdag 23 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Wilhelmus Berben, Wilhelmina Berben-Derikx en zoon Piet; Mina Schers

Zondag 24 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Vrijdag 29 september
H. Mis 09.00 uur

Zaterdag 30 september
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v. Nelly Lemmen-Hendrix
Extra collecte misboekjes

Zondag 1 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

——————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.