Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

In de winterperiode (november t/m maart) vinden de zaterdagavondmissen plaats in de dagkapel. Behalve op de kerkelijke hoogfeestdagen en bij bijzondere gelegenheden. 

vrijdag 2 december 
‘s-ochtends: ziekencommunie 

Zaterdag 3 december 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; uit dankbaarheid en t.i.v. Joke Bouvrie-van Breda; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 10 december 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Thea Janssen (zeswekendienst); Truus Luijten-Nelissen (zeswekendienst); Joke Goes; Jan Kessels (verjaardag); 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 17 december 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v.  het geestelijk welzijn van alle parochianen; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 24 december Kerstavond 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. de Koninklijke Harmonie “Concordia”, t.i.v. Lei en Nellie van Oijen-Maessen (zeswekendienst); Taco Schledorn en overleden grootouders; Helena en Maria Zegers; Joke Goes;  Jan Kessels; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 31 december oud – nieuwjaar 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.