Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 30,00 en op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

In de winterperiode (november t/m maart) vinden de zaterdagavondmissen plaats in de dagkapel. Behalve op de kerkelijke hoogfeestdagen en bij bijzondere gelegenheden. 

Zaterdag 1 april 
15.00 uur heilige Mis in de Groenling 

Zaterdag 1 april 
19.00 uur heilige Mis van Palmzondag – in de dagkapel – m.m.v. gemengd koor. T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Thea Hermans-Gommans (b.g.v. verjaardag); 

dinsdag en woensdag om 9.00 uur H. Mis 

Donderdag 6 april 
19.00 uur Witte donderdagviering in de kerk van Helden 

Vrijdag 7 april 
15.00 uur: kruisweg bidden in de dagkapel 
19.00 uur: Viering lijden en sterven van de Heer in de kerk van Meijel. 

Zaterdag 8 april 
16.00 – 17.00 uur: zegening van de Poolse Paasmandjes 
19.00 uur: Paaswake voor alle parochies van de Federatie 

Maandag 10 april 
H. Mis 10.00 uur Tweede Paasdag in de dagkapel. 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.