Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 30,00 en op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
Banknummer misintenties NL 44 RABO 0141 9006 60.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 13 juli 
H. Mis 15.00 uur in de Groenling 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel).
T.i.v. Jan en Wilhelmina Salemans-van Heek; 

geen weekmissen in week 29 

Zaterdag 20 juli 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). 

Geen weekmissen in week 30 

Zaterdag 27 juli 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Vrijdag 2 augustus: ‘s-ochtends ziekencommunie. 

Zaterdag 3 augustus 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 10 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). T.i.v. Jacqueline van der Velden-Papke (jaardienst); 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 17 augustus 
H. Mis 15.00 uur in de Groenling 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). T.i.v. Jan en Wilhelmina Salemans-van Heek; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 24 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 31 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). T.i.v. Mia en Coba Houtappels; 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.