Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Vrijdag 1 juli 
‘s-morgens: ziekencommunie voor hen die aan huis gebonden zijn 

Zaterdag 2 juli 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor. T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 9 juli 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor. T.i.v. Joke Goes; Nellie van Oostaijen-van Nienhuis en Theo van Oostaijen en overleden familie; 

Zondag 10 juli 
14.00 uur heilig doopsel van Jules Burhenne 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 16 juli 
H. Mis 19.00 uur 

Woensdag 20 juli H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 23 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes; 

Woensdag 27 juli H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 30 juli 
H. Mis 19.00 uur Zeswekendienst voor Lou van Horne; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 6 augustus 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 13 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Joke Goes; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 20 augustus 
H. Mis 19.00 uur 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel 

Zaterdag 27 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Joke Goes; 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.