Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 30,00 en op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
Banknummer misintenties NL 44 RABO 0141 9006 60.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 13 april   
H. Mis 15.00 uur in de Groenling 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel). T.i.v. Jan en Wilhemina Salemans-van Heek; 

Zondag 14 april 
14.30 uur heilig doopsel van Lena Rózycka. 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 20 april   
H. Mis 19.00 uur  Voorstelmis van de eerste communicanten. T.i.v. Piet Bouten (verjaardag) en Ria Bouten-de Bruijn; Giel van Neerven en Mia van Neerven-Hendriks en overleden familie Hendriks; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 27 april   
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel)   

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Vrijdag 3 mei 
Ziekencommunie in de loop van de ochtend. 

Zaterdag 4 mei    
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel) t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar;  

dinsdag en vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  
behalve woensdag 8 mei dan is de  
H. Mis 19.00 uur viering Hemelvaart (dagkapel) 

Zaterdag 11 mei 
H. Mis 15.00 uur in de Groenling   
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel) t.i.v. Jan en Wilhelmina Salemans-van Heek;   

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 18 mei    
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel) t.i.v. overledenen van familie Janssen-Smeijsters (jaardienst);   

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zondag 19 mei 
14.30 uur heilig doopsel van Truus Peters. 

Zaterdag 25 mei   
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel)  T.i.v. Mia en Coba Houtappels; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 1 juni   
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd zangkoor (dagkapel)   T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; 

Zondag 2 juni 
H. Mis 10.30 uur. Eerste heilige communie. 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.