Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 30,00 en op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Overleden: Louis Cuijpers, 92 jaar; Jos Martens, 85 jaar; Sjraar Kessels, 91 jaar; 

Zaterdag 23 september 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor 

geen doordeweeks Missen.   

Zaterdag 30 september 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Jacqueline Van der Velden-Papke (zeswekendienst); Joke Bouvrie-van Breda (jaardienst); Pierre Vanmaris en Truus Vanmaris-Steeghs (jaardienst);   

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 7 oktober 
Marialof 14.30 uur t.e.v. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; tot gedachtenis van de Kerkrazzia op 8 oktober 1944, waarbij 242 mannen uit Panningen werden gedeporteerd en waarvan er 13 de oorlog niet overleefden.

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 14 oktober 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor t.i.v. Truus Luijten-Nelissen (jaardienst); 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 21 oktober 
H. Mis 15.00 uur in de Groenling 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd koor t.i.v. Nellie van Oostaijen-van Nienhuis en Theo van Oostaijen en overleden familie; Bèr Sillekens en Door Sillekens-Pubben en overleden familie; Taco Schledorn (jaardienst); 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

Zaterdag 28 oktober 
H. Mis 19.00 uur viering allerheiligen/allerzielen m.m.v. gemengd koor 

Zondag 29 oktober
Allerzielenlof 15.00 uur in de dagkapel. 

Woensdag 1 november: 
H. Mis 9.00 uur van Allerheiligen voor de Federatieparochies (in dagkapel). 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel  

 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.