Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Overleden: Fia Geux-Backers, 98 jaar

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 24 april
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia Bos-van den Beuken; Giel van Neerven en Mia van Neerven-Hendriks en overl. fam. Hendriks; Joke Goes
Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 1 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Wiel en Nellie Berden-Peeters, overleden familie en priesterroepingen

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 8 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. overledenen van  fam. Janssen-Smeijsters; Joke Goes; Lei Vossen (jaardienst)

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 15 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. To Janssen-van der Linden (jaardienst) en Piet Janssen en zoon Sjraar

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.