Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Joke Goes
Extra collecte misboekjes

Zondag 26 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 01 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. An van Ninhuijs-Lenders, echtgenoot Antoon en dochter Tonnie (gest. jrd.)

Zondag 02 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Woensdag 05 februari
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30 in de oefenruimte van de kerk

Vrijdag 07 februari
De ziekencommunie wordt thuisgebracht

Zaterdag 08 februari
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar (gest. jrd.); Jan Kessels en Truus Kessels-Peerlings (gest. jrd.); Joke Goes

Zondag 09 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 15 februari
H. Mis 19.00 uur Vasteloavesmis met “Joekskapel Rebelerie” t.i.v. levende en overleden leden carnavalsvereniging “De Kuus oeht Kepél”; Lies Weekers (gest. jrd.)

Zondag 16 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

———————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.

 

Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660