Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 26 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Wilhelmus Berben, Wilhelmina Berben-Derikx en zoon Piet; Joke Goes
Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 3 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Pierre Vanmaris en Truus Vanmaris-Steeghs (jaardienst)

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 10 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 17 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henriëtte Haffmans (1e jaardienst); Bér Sillekens en Door Sillekens-Pubben en overl. fam.

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

Zaterdag 24 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Leo Gommans (jaardienst); Wits Beumers (jaardienst);
Nellie van Oostaijen- van Nienhuis en Theo van Oostaijen en overl. fam; Joke Goes

———————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.

 

Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660