Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

NB: voorlopig vinden de avondmissen plaats om 16.00 uur !!!

Zaterdag 22 januari
H. Mis 16.00 uur – m.m.v. gemengd zangkoor. T.i.v. Joke Goes; Aloys Duis en overleden leden familie Duis-Kampen; 

Zondag 23 januari 
14.00 uur: doopsel van Nina en Luka Aarts 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel.

Zaterdag 29 januari
H. Mis 16.00 uur – m.m.v. gemengd zangkoor. T.i.v. Mia Houtappels

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

Vrijdag 4 februari 
‘s-ochtends: ziekencommunie voor mensen, die aan huis gebonden zijn 

Zaterdag 5 februari 
16.00 uur – m.m.v. gemengd zangkoor. T.i.v. An van Ninhuijs-Lenders, Antoon van Ninhuijs en dochter Tonnie; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

Zaterdag 12 februari 
16.00 uur – m.m.v. gemengd zangkoor. T.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Joke Goes; 

dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.