Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zaterdag 16 oktober
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd zangkoor – intenties: Bèr Sillekens en Door Sillekens-Pubben en overleden familieleden, Wiel en Nellie Berden-Peeters overleden familie en priester roepingen.

Woensdag 20 oktober: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel.

Zaterdag 23 oktober 
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd zangkoor – intenties: Joke Goes; Nellie van Ostaijen-van Nienhuis en Theo van Ostaijen en overleden familieleden; Taco Schledorn (jaardienst); Aloys Duis (jaardienst) en t.i.v. overleden leden van de familie Duis-Kampen

Dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

Zaterdag 30 oktober: viering Allerheiligen
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd zangkoor – intenties: Jac Kerkhof en Nelly Kerkhof-Hendriks; Helena en  Maria Zegers; Mia Houtappels. 

Zondag 31 oktober: 
14.30 uur Allerzielenlof m.m.v. gemengd zangkoor 

Dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel.

Vrijdag 5 november:
ziekencommunie wordt ‘s-ochtends rondgebracht 

Zaterdag 6 november: 
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd zangkoor – intenties: Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Mia Janssen-Hanssen (zeswekendienst)

Dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

Zaterdag 13 november: 
19.00 uur H. Mis m.m.v. gemengd zangkoor – intenties: Joke Goes; overledenen familie Janssen-Smeijsters; Jan van den Goor (jaardienst) en Truus van den Goor-Engels; 

Dinsdag t/m vrijdag: ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel. 

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.