Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Woensdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 31 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. An Steeghs (zeswekendienst)
Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 6 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zaterdag 7 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 14 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Joke Goes; Henriëtte Haffmans “Dat zij mag verkeren in het licht van de verrijzenis zo bidden wij.”

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 21 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Sjraar Gommans en Elisa Gommans-Driessen

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 28 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v. Mia Houtappels (b.g.v. verj); Joke Goes
Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 4 september
H. Mis 19.00 uur gemengd koor

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.