Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660

Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Donderdag 14 november
9.00 uur Overleden zielen in het vagevuur

Zaterdag 16 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. uit dankbaarheid vw 75 jaar bevrijding; Overleden familie Pubben; Mien de Wit-Gommans vw haar 89e verjaardag; al onze parochianen

Zondag 17 november
H. Mis Missiehuis 10.30 uur 

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 23 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Joke Goes; overleden ouders Brummans-Willems en kinderen

Zondag 24 november 
H. Mis 10.30 Missiehuis

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zaterdag 30 november 
H. Mis 19.00 uur 1e Advent – gemengd koor t.i.v. Henriëtte Maria Haffmans (zeswekendienst); Fien Schmitz-Giesen (jaardienst); Sjeng Giesen, Gritje Giesen-Brummans, zoon Piet en dochter Lies; Bernard Segers en Gertruda Segers-Pubben, Julie Segers; Jo Wilms en Mia Wilms-Segers en overl. fam.; Lei Huijs (vw. coll).
Extra collecte misboekjes

Dinsdag t/m vrijdag 
H. Mis 09.00 uur dagkapel

————————————————————————————————————

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.