Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 27,50 en op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;

Parochiekantoor geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Overleden: Zr. Coleta van de Laar, 94 jaar

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 23 januari 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 30 januari 
H. Mis 19.00 uur voor alle parochianen
Extra collecte misboekjes.

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 6 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. An van Ninhuijs-Lenders, Antoon van Ninhuijs en dochter Tonnie

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Zaterdag 13 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van der Linden en zoon Sjraar; Joke Goes

Dinsdag, Donderdag en Vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Woensdag 17 februari Aswoensdag
09.00 uur GEEN H. Mis
19.00 uur Askruisje

Vrijdag 19 februari
H. Mis 9.00 uur t.i.v. Overledenen fam. Janssen-Smeijsters

Zaterdag 20 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Mia Bos-van den Beuken; Lies Weekers (jaardienst)

———————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.

 

Het stipendium voor een H. Mis is op zon- en feestdagen € 25,- en op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op het parochiecentrum:
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen; tel: 077 3071388 email: info@parochiecentrumpanningen.nl;
Geopend op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur. Banknummer misintenties NL44 RABO 0141900660