INFORMATIE PAROCHIE H. LAMBERTUS – HELDEN

Kerkgebouw Mariaplein 22, 5988 CJ Helden

Pastoor Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Roger Maenen en kapelaan Piet Houben: zie op deze site bij Priesterteam

Misintenties € 30,- via telefoon of op donderdagochtend tussen 09.30 en 10.30 uur / spreekuur of  NL61 RABO 01207950 94 of in de vaste brievenbus van de pastorie o.v.v. naam/datum

RINGLEIDING
Ringleiding is aanwezig in de banken links en rechts in het midden, tot aan het dwarspad.
Heel moderne gehoorapparaten werken soms niet op de ringleiding. Raadpleeg uw gehoorspecialist.

PAROCHIEPLATFORM
mailadres: kerkbestuurhelden@home.nl

Leden:

Mieke Nijssen, secretaris kerkbestuur
Neerseweg 33 5988 NC Helden
T  06 -3069 2087
Emailadres secretariaat secretariaat@vincentiusparochies.nl
|
Hay Dorssers, kerkbestuur gebouwen
Stogger 12, 5988 AD Helden
T  06 1669 5460
hay@hilaris.nl

Erna Hamaekers-Horsmans
’t Höltje 64
5988 CB Helden
tel. 077 3073389 / 06 13653672
e-mail: hamaekerserna@gmail.com

Frans Bruijnen,  penningmeester Helden en kerkhof
tel. 077 3060760
e-mail: fra@planet.nl

Annemie Bruijnen-Laemen, contactpersoon uitvaartkoor
tel. 077 3071547 / 06 29154155
e-mail: a.laemen@ziggo.nl

Mat Verlaak, technische werkgroep
tel. 077 3073340 / 06 19991163
e-mail: mwgverlaak1948@kpnmail.nl

Wim Teeuwen, contactpersoon kerkhof
tel. 077 3074163
e-mail: truusenwimteeuwen@hotmail.com

Nelly Vanlier-Schers, lectoren, avondwake
tel. 077 3072438
e-mail: herm.vanlier@hi.nl

Jan de Jong, acolieten, lectoren, avondwake
tel. 077 3073867 / 06 13601871
e-mail: jdejong09@ziggo.nl

Johan Aarts, herenkoor
tel. 077 3077702
e-mail: aartsjam@knmg.nl