Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Frits Sillekens; Eemsestraat 12; tel: 077 3079530
Banknummer: NL83RABO120795086 Parochie H. Jacobus Egchel

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zondag 4 oktober
Geen H. Mis

Zondag 11 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Truus Vanmaris-Wijnen (b.g.v. verj)                          

Zondag 18 oktober
Geen H. Mis

Zondag 25 oktober
H. Mis 11.00 uur

Zondag 1 november
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen en Allerzielen.  Aansluitend zegening van de graven
 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Egchel is een H. Mis om 11.00 uur op de 2de en 4de zondag van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————–
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.