Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-..
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Frits Sillekens; Eemsestraat 12; tel: 077 3079530
Banknummer: NL83RABO120795086 Parochie H. Jakobus Egchel

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 18 maart
Geen H. Mis

Zondag 25 maart
H. Mis 11.00 uur

Donderdag 29 maart
H. Mis Witte Donderdag 19.00 uur. Viering voor het hele parochiecluster

Zaterdag 31 maart
H. Mis Paaswake in de parochiekerk in Panningen voor het hele parochiecluster 19.00 uur – Gelegenheidskoor HEP

Zondag 1 april
H. Mis 1e Paasdag 11.00 uur

Maandag 2 april
Geen H. Mis

Zondag 8 april
H. Mis 11.00 uur

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Egchel is een H. Mis om 11.00 uur op de 2de en 4de zondag van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————–
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.