Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-..
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Frits Sillekens; Eemsestraat 12; tel: 077 3079530
Banknummer: NL83RABO120795086 Parochie H. Jakobus Egchel

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 17 december
Geen H. Mis

Zondag 24 december
Geen H. Mis

Maandag 25 december
H. Mis Kerstmis 11.00 uur Met medewerking van Muziekver. ‘Egchel’ en Kindervakantiewerk Egchel t.i.v. Jo Manders (zeswekendienst); Wiel Smeets (verj)  en Cornelia Smeets-van Bree en zoon Harrie; Willem van Gend (sterfdag);
Mededeling:
De opbrengst van de collecte met Kerstmis is voor het onderhoud van de eigen kerk!
De kerk is geopend op 1e kerstdag van 10.00-16.00 uur vanwege de bezichtiging van de kerststal.

Maandag 1 januari
H. Mis Nieuwjaar 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel Peeters (jaardienst);
Na afloop is er gelegenheid tot nieuwjaar wensen met koffie en thee.

Zondag 7 janauri
Geen H. Mis

Zondag 14 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v.

Zondag 21 januari
Geen H. Mis

Zondag 28 januari
H. Mis 11.00 uur

Zondag 4 februari
Geen H. Mis

Zondag 11 februari
H. Mis 11.00 uur

Zondag 18 februari
Geen H. Mis

Zondag 25 februari
H. Mis 11.00 uur

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Egchel is een H. Mis om 11.00 uur op de 2de en 4de zondag van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

————————————————————————————————————————–
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.