Beste ouders,

Als u uw kind wilt opgeven voor het doopsel, vult u dan onderstaand formulier in en mail het retour.
Kunt u ergens niets invullen type dan n.v.t.!
Geeft u aan in welke maand u uw kind wilt laten dopen.
U ontvangt dan van ons een bevestiging met de precieze datum en tijdstip van de doopviering. Normaal gesproken: Helden 11.30 uur. Andere parochies in overleg.
Daarin wordt ook de datum/avond/plaats van de voorbereiding vermeld en een aantal benodigdheden.
Als bijdrage in de kosten van de doopviering (doopkaars, onderhoud- en stookkosten kerk etc.)
vragen wij van u een bedrag van € 50,–, te betalen op de voorbereidingsbijeenkomst.

Parochie:

ManVrouw

Roepnaam dopeling

Achternaam dopeling

Doopnamen dopeling

Geboortedatum dopeling

Naam en roepnaam vader

Doopnamen vader

Geboortedatum vader

Meisjesnaam en roepnaam moeder

Doopnamen moeder

Geboortedatum moeder

E-mail

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Namen evt. andere kinderen + geboortedata

Plaats(parochie) en datum van het kerkelijk huwelijk

Datum burgelijk huwelijk

Naam en roepnaam van de peter

Naam en roepnaam van de meter

Keuze datum doopviering