VOOR JE GAAT TROUWEN…….

Het huwelijk is een verbond van liefde en trouw voor het leven. Het is dus niet niks wat jullie gaan beloven: liefde en trouw in “goede en kwade dagen”. In vrijheid en gelijkwaardigheid.  Belangrijk is dat je luistert naar de stem van je hart en steeds oog probeert te hebben voor wat de ander beweegt. Het is geven en nemen, op zijn tijd vergeven en steeds opnieuw beginnen. Een mooi en goed verlopen huwelijksfeest is niet alleen belangrijk voor deze belangrijke dag in je leven, maar helpt ook om later bij moeilijkheden of teleurstellingen weer aan te knopen bij het goede gevoel van deze dag en van jullie wederzijds ja-woord. Neem er dus de tijd voor om het goed voor te bereiden.

Gesprek:
Leg de huwelijksdatum bijtijds vast en neem ruim voor de datum (3 maanden) contact op met de priester voor een gesprek ter voorbereiding: 077 3071488 / 0621202118

Doopbewijs:
Als je niet in Helden-Dorp gedoopt bent, zorg dan zelf voor een doopbewijs. Je moet dit aanvragen bij de parochie waar je gedoopt bent. Neem het mee als je samen voor het eerste gesprek komt.  Als je al voor de wet getrouwd bent neem dan het trouwboekje mee.

De vorm en de inhoud van de viering:
Misschien is het zo dat je al lang niet meer of maar weinig in de kerk komt, maar toch in de kerk wilt trouwen. Je bent op jouw manier best wel gelovig maar al lang niet meer vertrouwd met de vormen en gebruiken. Maar ook al is dat wel zo, de priester overlegt met jullie over een persoonlijke huwelijksviering.

Tekstboekje viering:
Als je een eigen tekstboekje wilt maken, dan doe je dit in overleg met de priester die de huwelijksviering doet. Je krijgt bij je eerste bezoek een klapper mee met keuzemogelijkheden van teksten en ook een usb-stick. Tijdens een tweede gesprek worden de teksten, voordat ze gekopieerd worden, eerst nog eens samen doorgenomen. Dit om misverstanden te voorkomen. Kort voor de huwelijksdatum zal aan de hand van het boekje de kerk worden bekeken voor het “oefenen”.

Kosten:
De kerk vraagt als vergoeding voor een huwelijksviering € 500,00. Twee weken vóór de datum van het huwelijk dient deze rekening betaald te zijn! (bankrekening van de parochie NL61 RABO 01207950 94). Zij die al aan de kerkbijdrage meedoen volgens de normen voor vrijstelling, vastgesteld door het bisdom en het dekenaat (minimaal € 130,- per jaar) hoeven dit niet te betalen. Wat de kerkbijdrage van ouders betreft: bij samenwonenden telt de tijd dat men niet meer thuis woont en al dan niet in de gelegenheid was om zelf aan de kerkbijdrage deel te nemen. Als je nog bij je ouders woont en als deze deelnemen aan de kerkbijdrage in onze parochie, ben je vrijgesteld van bovengenoemde kosten. Misschien is jullie huwelijk een goede aanleiding om de parochie te gaan steunen via de kerkbijdrage!

Zang:
Een huwelijksviering is een feest en daar hoort dus zang en/of muziek bij. Jullie mogen zelf een eigen koor of ensemble kiezen. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Een solist kan ook afgewisseld worden met een drietal cd’s. 

Bloemversiering:
Omdat een huwelijk iets speciaals is, wordt ook de kerk speciaal versierd. Wij vragen hiervoor een vergoeding van € 25,00. Zijn er heel speciale wensen dan kost dit € 50,00. De priester zal dit dan doorgeven aan de bloemsiergroep van de parochie.

Rijst:
Het gebruik om na de afloop rijst te strooien over het bruidspaar is een oud vruchtbaarheidsgebruik dat in onze tijd eigenlijk niet meer op zijn plaats is. Bovendien is de rijst moeilijk op te vegen en maakt bij regenweer de ingang van de kerk smerig en glad, hetgeen gevaarlijk kan zijn voor andere kerkgangers. Laat dit even aan jullie vrienden weten.

We wensen jullie een goede voorbereiding toe en alvast een gezegende huwelijksdag!

Namens de parochiepriesters,

het Kerkbestuur.