Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Maandag 18 januari
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst

Dinsdag 19 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Donderdag 21 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Zaterdag 23 januari
H. Mis 19.00 uur. Geen Misintenties. Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJES noodzakelijk: Verkrijgbaar vanaf: ma. 18 januari, prikbord kerk

Maandag 25 januari
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst

Dinsdag 26 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Donderdag 28 januari
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Zondag 31 januari
H. Mis 11.00 uur. Geen Misintenties. Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE  noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 25 januari, prikbord kerk

 

 

 

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.