Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Maandag 19 april
18.30 uur Stille Aanbidding  
19.00 uur Rozenkrans Telling bij binnenkomst

Dinsdag 20 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij binnenkomst

Donderdag 22 april
H. Mis 9.00 uur Telling bij binnenkomst

Zaterdag 24 april
H. Mis 19.00 uur – Roepingenweekend. Aanmeldbriefje noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf ma. 19 april, op prikbord kerk

Maandag 26 april
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij binnenkomst

Dinsdag 27 april
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Donderdag 29 april
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnenkomst

Zondag 2 mei
H. Mis 11.00 uur. 5de zondag van Pasen/Maria-Meimaand Geen Misintenties. Max. 30 aanwezigen. AANMELDBRIEFJE  noodzakelijk. Verkrijgbaar vanaf: ma. 26 april, prikbord kerk

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.