Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES                                             
Maandag 11 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 12 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 14 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding

Zondag 17 november
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Huub Grommen (sterfdag/par); Toos Trines-Ronckers (coll); Johan Verberne en Louis Verberne (jaard) en alle overledenen; Wim Scheres en An Scheres-Vissers (jaard); uit dankbaarheid voor de Bevrijding van Meijel 75 jaar geleden.

Maandag 18 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 19 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 21 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Zaterdag 23 november
H. Mis 19.00 uur met Harmonie Eendracht bij gelegenheid van 100 jarig Jubileum. T.i.v. overl. en lev. leden; Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van den Eijnden; Pierre v.Bommel en overl. fam. van Bommel en fam. Steegs (jaard); Huub Grommen (coll); Pastoor Jan Schoenmakers (coll); Jac. Steeghs (coll); Jan Gielen (jaard) en overl. fam; Theo Janssen, Sjef Janssen, en Marian Bouten-Janssen; uit dankbaarheid

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.