Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 18 maart
H. Mis 5de zondag 40dagentijd 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo van der Elsen (coll/jaardienst); Peter Johannes Berghs en Gertruda Berghs-van Heugten (jaardienst); uit dankbaarheid

Maandag 19 maart
10.30 uur St. Jozef – Patroonsdag-viering in Zorgcentrum. Pastor Mouës i.s.m. kapelaan Maenen en dameskoor
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans (Mariakapel kerk)
19.30 uur Lezing in dagkapel kerk over brief Paus Franciscus “Laudato Si” – over gerechtigheid &vrede ikv. de Vastentijd. Inleidster: mw. Mia Janssen-Brouwer, vice-vz. dekenaat Horst (inloop en koffie, vanaf 19.15 u)

Dinsdag 20 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 22 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Zaterdag 24 maart
H. Mis Palmzondag19.00 uur – dameskoor t.i.v. Philoména Veekens-van Ophoven (zeswekendienst); overl. ouders Strijbos-Lommen en overige familie leden; uit dankbaarheid

Zondag 25 maart
Doopvieringen: 14.30 uur – Lewis Schmeitz, Kerkveldstraat 6.
15.15 uur  Tjeu Knoops, Den Eckelcamp 1.

Maandag 26 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans (Mariakapel kerk)

Dinsdag 27 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 29 maart
Gezamenlijke H. Mis voor het parochiecluster 19.00 uur in Egchel

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg, met volkszang
19.00 uur Kruisverering, met dameskoor

Zaterdag 31 maart
Gezamenlijke Paaswake voor het parochiecluster 19.00 uur in Panningen

Zondag 1 april
H. Mis Pasen 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Ton Gielens (zeswekendienst); Stien Schoren (zeswekendienst); Jan Derckx (coll); Pastoor Frits Rooyakkers; Chris Segers en Drine Segers-Cuijpers (gest.jaard); Jan Gielen (coll); Toon Wijnen (3de jaard); Jan v. Mierlo (verj); uit dankbaarheid

Maandag 2 april
H. Mis 2de Paasdag 10.00 uur met kinderkoor Mekiko, aansluitend Paaseieren-rapen op de Bongerd. T.i.v. de jonge gezinnen

 

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.