Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Dinsdag 22 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 26 mei
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van den Eijnden; Wiel Simons (gest.jaard); Henk Broekgaarden-Coppers; Lins Snijders en Mien Snijders-Schreurs en kleinkind Sjang Beijers; overl. fam. Meulendijks-Basten; Annie v.d. Elsen-v.d. Heurik; uit dankbaarheid

Zondag 27 mei
Doopviering: 15.30 uur Melle Martens

Maandag 28 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 29 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 3 juni
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Frits Palmen (coll.); Annie Kessels-Daems (jaardienst); uit dankbaarheid

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.