Pagina bekijken

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00 voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16 RABO 0133 4056 13, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Zaterdag 24 februari – Vasten .II
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor, t.i.v. de wereldvrede

Zondag 25 februari 
Geen H. Mis in de parochiekerk 

Maandag 26 februari 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken

Donderdag 29 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. H. Aanbidding 

Zaterdag 2 maart 
Geen H. Mis in de parochiekerk

Zondag 3 maart – Vasten .III
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor, t.i.v. Annie Verstappen ( coll);  Gerard Gooden en Riet Gooden-Hendriks (gest.jrd) 

Maandag 4 maart 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 5 maart 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken

Donderdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. H. Aanbidding 

 —————————————   

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur. 

————————————————————— 

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.