Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Dinsdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)

Donderdag 20 januari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding (grote kerk)

Zaterdag 22 januari
H. Mis 16.00 uur uit dankbaarheid 

Maandag 24 januari 
14.30 uur Rozenkrans en 15.00 uur Gebed van de Goddelijke Barmhartigheid. (op 24/01 deze middagtijd, los van wel of geen nieuwe coronamaatregelen)

Dinsdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur (grote kerk)

Donderdag 27 januari
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding (grote kerk)

Zondag 30 januari
H. Mis 11.00 uur uit dankbaarheid

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.