Pagina bekijken

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Maandag 28 november
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 29 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken

Donderdag 1 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. Aanbidding

Zondag 4 december
Patroonsfeest / Advent II 11.00 uur H. Mis met Dames- en Herenkoor t.i.v. Riet Gooden-Hendriks en Gerard Gooden (gest.jaard); Piet Elshout (coll); Jacques en Netje Geraets-Lenders en fam, Jean en Agaath v. Berlo-Foss en fam, Karel en Greet Horning en fam, familie Wedding; Toon Brummans (zeswekendienst); 

Maandag 5 december
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 6 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken

Donderdag 8 december
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. Aanbidding

Zaterdag 10 december
19.00 uur H. Mis Advent III met Dameskoor t.i.v. Jan Rooyakkers en Lies Rooyakkers-Boonen (gest.jaard)

 

 —————————————-   

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur. De h. Mis in het laatste weekend van de maand vervalt. 

————————————————————— 

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.