Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 17 december
H. Mis 3de Advent 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Overl. fam. Verschaeren-Gubbels; Jan Rooyakkers en Lies Rooyakkers-Boonen; Piet Slaats; uit dankbaarheid

Maandag 18 december
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Dinsdag 19 december 19 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken
H. Mis 19.00 uur Advents-Kerstviering Zij-actief en LKV. T.i.v. overleden partners van leden in het afgelopen jaar.

Donderdag 21 december
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Zaterdag 23 december
H. Mis 4de Advent 19.00 uur met dameskoor t.i.v. Karel Hendriks (verj) en Anna Hendriks-Wijnands (gest.jaard); uit dankbaarheid

Zondag 24 december
Kerst-peuterviering 17.00 uur – kinderkoor Mekiko

Kerstmis-familieviering 19.30 uur – Gelegenheidskoor met vormelingen t.i.v. Annie Janssen-Engels (jaard); Mathilde Steeghs-Franssen (verj) en zoon Léon (gest.jaard); uit dankbaarheid.

Nachtmis 22.00 uur – Dames-en Herenkoor t.i.v. Thea Schers-Kessels, Frits Schers, Miet Schers-Verstappen, Harrie Schers, Ger Schers, Britt Schers en Piet Heijmans; overl. ouders Reinders-Peeters en fam.; uit dankbaarheid
Mededeling:
De opbrengst van de collectes met Kerstmis is voor het onderhoud van de eigen kerk!

Maandag 25 december
Kerstmis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Theo de Jong (jaard); uit dankbaarheid
‘Rond de Kerststal’ 15.00 -17.00 uur met muziekgroep Alzelééve

Dinsdag 26 december
H. Mis 2de Kerstdag 10.00 uur – Dameskoor t.i.v. Peter Johannes Berghs en Gertruda Berghs-van Heugten (jaard); Bert Basten (jaard), overl. fam. Basten en Snijders, Britt Schers; uit dankbaarheid

Donderdag 28 december
H. Mis 09.00 uur aansluitend Aanbidding
Doopviering 15.00 uur: Jayden Janssen, Langveld 19

Zondag 31 december
Geen ochtendviering
H. Mis 19.00 uur Oudjaarsavond (H. Sylvester) – dameskoor t.i.v. Pastoor Jozef Schreurs; Jan Derckx (coll); alle overledenen van het afgelopen jaar; uit dankbaarheid. Aansluitend ‘Samen in de Herberg’

Maandag 1 januari
10.00 uur H. Mis 10.00 uur Nieuwjaarsdag – herenkoor t.i.v. Uit dankbaarheid. Aansluitend Peelneutje

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.