Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES

Donderdag 14 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Zondag 17 oktober
H. Mis 11.00 uur; St.Willibrordusmis met schutterij Sint Willibrordus t.i.v. Piet Daems. Overleden en levende leden, bijzonder de jubilarissen.
H. Doopsel 13.30 uur – Joeri van Stappen

Maandag 18 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 19 oktober
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 21 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Zaterdag 23 oktober
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v. Gerard van Pol (gest.jaard); Willem Strijbos, Anna Strijbos-Peggen en overl. familie (jaardienst);  Roos Heldens-Kessels (jaardienst), Mariet Hoebergen-Heldens en kleindochter Nikkie Hoebergen.

Zondag 24 oktober
H. Doopsel 13.30 uur – Senn Vestjens

Maandag 25 oktober
18.30 uur (dagkapel) Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 26 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) t.i.v. Piet Neessen en To Neessen-Hendriks

Donderdag 28 oktober
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding (dagkapel)

Zaterdag 30 oktober
Kerkhof van 19.00-21.30 uur verlicht met vuurkorven en fakkels. Kerk open, met verlichte Levensboom.

Zondag 31 oktober
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen/Allerzielen met Herenkoor. t.i.v. Cor Mestrom (jaardienst); Thea Schers-Kessels (verjaardag) en Britt Schers

15.00 uur Allerzielenlof met Herenkoor. Gedachtenis overledenen van afgelopen jaar. Aansluitend, centrale zegening bij Afscheidsruimte op het Kerkhof.

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.