Pagina bekijken

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00 voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Vanaf Pasen in april geldt weer het gewone, volledige vaste weekendschema.

Maandag 27 maart
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken

Donderdag 30 maart
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. Aanbidding

Zaterdag 1 april
15.30 uur Doopviering Mila van Dijk

Zondag 2 april
11.00 uur H. Mis Palmzondag met Herenkoor t.i.v. Piet Elshout (coll); Truus Weerts-Reinders (eerste sterfdag en jaardienst); pastoor Frits Rooyakkers; Chris Segers en Drine Segers-Cuijpers (gest.jaard)

Maandag 3 april
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 4 april
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken

Donderdag 6 april
Geen ochtendmis.
19.00 uur Gezamenlijke Witte Donderdagviering voor alle parochies uit federatie in kerk Helden

Vrijdag 7 april
Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg;
19.00 uur Gezamenlijke Kruisvereringviering met Herenkoor voor alle parochies uit federatie in kerk Meijel

Zaterdag 8 april Stille Zaterdag
19.00 uur Gezamenlijke Paaswake voor alle parochies uit federatie, in kerk Panningen

Zondag 9 april
11.00 uur H. Mis Eerste Paasdag met Mekiko en Herenkoor t.i.v. David Schers (coll); Niek van Lier (jaard) en overl. familieleden

Maandag 10 april
10.00 uur H. Mis Tweede Paasdag

—————————————-   

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur. 

————————————————————— 

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.