Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Vrijdag 23 juni
H. Mis H. Vormsel 19.00 uur leerlingen groep 8 bs. Den Doelhof, met Gelegenheidskoor. Vormheer deken A. de Graaf Woutering

Zaterdag 24 juni
H. Mis Geboortedag St. Jan de Doper 19.00 uur met Femmes Vocales t.i.v. Peter Verstappen (verj), Maria Verstappen-Thijssen en overleden fam. (gest.jaard); Léon Steeghs (verj) en Mathilde Steeghs-Franssen (gest.jaard); -Mien van den Broek-Geelen (coll); Mart Smits, Riet Smits-Joosten en kleinkind Sander van Heugten (coll); Huub Janssen; Gerard v.d. Vondervoort; overl. ouders Verscharen, Miet Linders-Verscharen, Mien en Harrie Gielen-Verscharen, Ans Verscharen en Riek en Harrie Strijbos-Verscharen; lev., zieke en overl. leden Femmes Vocales; uit dankbaarheid

Maandag 26 juni 
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 27 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 29 juni 
H. Mis H.H. Petrus en Paulus 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 2 juli 
H. Mis met herenkoor t.i.v. Niek van Lier (verj) en verdere fam.; Jan Strijbos (coll); uit dankbaarheid

Maandag 3 juli 
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Dinsdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 6 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 8 juli 
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Truus Lutters-op het Veld (coll); Henk Vlek en Truus Derckx (jaard); Bert van Bree (uit dankbaarheid); uit dankbaarheid

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.