Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Maandag 26 juli
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 27 juli
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 29 juli
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Zondag 1 augustus
Mis 11.00 uur t.i.v. Miet Doensen-Vestjens (b.g.v. verj); Piet Spee en Hannie Kessels-Spee (jaardienst); Maria Vossen-Simons, Paul Vossen en fam, Elisabeth Naus, uit dankbaarheid.

Maandag 2 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding 
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 3 augustus
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 5 augustus
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.