Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Dinsdag 18 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen. Aansluitend Koffiedrinken.

Donderdag 20 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 22 juni
H. Mis 19.00 uur Sacramentsdag met dameskoor t.i.v. Mia Vissers-Engels (zeswekendienst en verjaardag) en Jo Vissers; ouders Verscharen-v/d Weerden, Miet Linders-Verscharen, Mien Gielen-Verscharen, Harrie Gielen, Riek Strijbos-Verscharen, Harrie Strijbos, Ans Verscharen, Harrie Verscharen, Wiel Verscharen; Piet Neessen en To Neessen-Hendriks; Chris Verstappen, Lies Verstappen-Thijssen en schoonzoon Leo Manders (jaardienst); Gerard vd Vondervoort (bgv. verj/jaardienst); uit dankbaarheid.

Maandag 24 juni
Geen Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 25 juni
Geen H. Mis

Donderdag 27 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 29 juni
Geen H. Mis

Zondag 30 juni
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Peter van den Beuken, Maria Geelen en Clara v.d. Beuken en Maria v.d. Beuken (gest.jaard); uit dankbaarheid

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.