Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES                                            
Zaterdag 4 juli
H. Mis 19.00 uur (oorspronkelijke datum OLS-mis) t.i.v. Henk Vlek en Truus Derckx (jaardienst); Ria Brummans-Parren (jaardienst)

Maandag 6 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 9 juli
H. Mis 09.00 uur

Zaterdag 11 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Jan Schoenmakers (1ste jaardienst); Bert v. Bree (uit dankbaarheid)

Maandag 13 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 14 juli
H. Mis 09.00 uur

Donderdag 16 juli
H. Mis 09.00 uur

Zondag 19 juli
H. Mis 11.00 uur uit Dankbaarheid.

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.