Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES                                             

Donderdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding

Zondag 19 januari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v. Jac Geraats en Nellie Geraats-Corsten; -Sjra en Lies Gommans-Janse; Jo Relou-van Stiphout; Hubertus Stultiëns, Johanna Stultiëns-Steegs, Kapelaan Antoon Stultiëns, Rien Stultiëns-Verstappen, Sjef Stultiëns, Hannie Kessels-Spee, Piet Spee, Sjef van Bree, John Stultiëns, Mia Stultiëns-v.Roy; Qurien Lansbergen; H. Mis uit dankbaarheid.

Maandag 20 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 21 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.

Donderdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding

Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor, t.i.v. Piet Derikx en An Derikx-Daems (gest.jaard); Pastoor Jan Schoenmakers (coll); uit Dankbaarheid

Maandag 27 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 28 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.

Donderdag 30 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding

Zondag 2 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor – Maria Lichtmis t.i.v. Toos Trines-Ronckers (coll); voor Vader en Moeder Den Ouden, voor broer Frans, Ad en Johan; Gerardus Basten, Wilhelmina Basten-Thijssen, Wiel (Willy) Basten (Liessel), Broeder Montfortaan Alwie Basten, Jo Basten-Gubbels, Mia Basten-Schijven; Math Dortant (jaardienst); H. Mis uit dankbaarheid.

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.