Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Maandag 21 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Dinsdag 22 augustus 
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 24 augustus 
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 26 augustus
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Roos Heldens-Kessels; Netje en Jacques Geraets-Lenders en overl. familie en voor Agaath en Jean v. Berlo-Foss en overl. familie; Mart Verstappen (jaardienst); uit dankbaarheid

Maandag 28 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Dinsdag 29 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken

Donderdag 31 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 3 september
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Ton Verberne (coll); Maria Wilms (coll); uit dankbaarheid

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.