Pagina bekijken

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00 voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 15,00.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Zondag 1 oktober 
H.Mis 11.00 uur met Schutterij St. Willibrordus en corps, t.i.v. Annie Verstappen (Zeswekendienst); Truus Weerts-Reinders (vw verj)

Maandag 2 oktober 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) 
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken. T.i.v. Pierre v.d. Ende (coll)

Donderdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. H. Aanbidding

Zaterdag 7 oktober
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v. Door Bukkems-Nijssen (jrd) en zoon Marc Bukkems

Maandag 9 oktober
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel)
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. koffiedrinken.

Donderdag 12 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel), aansl. H. Aanbidding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————-   

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur. 

————————————————————— 

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.