Pagina bekijken

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 12,50.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES               

Dinsdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. koffiedrinken
Rondom kerkgebouw: Kinjer OLS.

Donderdag 30 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. Aanbidding

Zaterdag 2 juli OLS Mis – ’n Mis die òw rakt!
H. Mis 19.00 uur: met Harmonie Eendracht, Heren- en Dameskoor, Femmes Vocales, Meijels Mannenkoor/Méél Voices, Mekiko en soliste Linda Koopmans (OLS Lied). Opgedragen door: hulpbisschop Mgr. Everard de Jong, Aalmoezenier Marc Heemels, deken Wilson Varela en kapelaan Roger Maenen.
Toegangsbewijs noodzakelijk. Live uitgezonden, via Omroep P&M.
T.i.v. Giel Daems; Piet Daems; Henk Vlek en Truus Derckx (jaardienst); Dries Nijssen, Mie Nijssen-Thijssen en overl. fam. Nijssen-Thijssen.

Zondag 3 juli OLS zondag
Geen H. Mis in de parochiekerk

Maandag 4 juli
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. koffiedrinken

Donderdag 7 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. Aanbidding

Zaterdag 9 juli OLS 2022 Meijel – Kaveldag
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor t.i.v. Pierre Berben (coll)

Maandag 11 juli 
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en 19.00 uur H. Rozenkrans

Dinsdag 12 juli 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. koffiedrinken

Donderdag 14 juli 
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. Aanbidding

Zondag 17 juli 
11.00 uur H. Mis met Herenkoor uit Dankbaarheid

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.