Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Donderdag 18 april
Geen H. Mis om 09.00 uur
Witte Donderdag 19.00 uur gezamenlijke Clusterviering in de kerk van Helden.

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg met volkszang.
19.00 uur gezamenlijke Clusterviering, in Grashoek.

Zaterdag 20 april 
Paaswake 19.00 uur gezamenlijke Clusterviering in de kerk van Panningen.

Zondag 21 april
H. Mis Eerste Paasdag 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Ger Koopmans (coll); ouders Sef en Leen Koopmans-Zegers; Toon Wijnen (jaard), fam. Wijnen en fam. Verdeuzeldonk; Niek van Lier (jaard) en verdere fam.; Mathilde Steeghs-Franssen en zoon Léon (gest.jaard); Marcel Donkers (10e sterfdag) en Frank Donkers (verjaardag); uit dankbaarheid. Tevens inwijding van geschilderd paneel, gemaakt door Jo Fuchs.

Maandag 22 april 
H. Mis Tweede Paasdag 10.00 uur met kinderkoor Mekiko t.i.v. de gezinnen
Aansluitend blijft kerk geopend b.g.v. Kunstmanifestatie Meijel. In de kerk ruimte voor: Kunstenaarscollectief; ook voor schilderijen van Jo Fuchs; en gefotografeerde kruiswegstaties van Sjaak Verkoelen.

Dinsdag 23 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen. Aansl. Koffiedrinken.

Donderdag 25 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur  Stille Aanbidding

Zaterdag 27 april
H. Mis Beloken Pasen 19.00 uur met dameskoor t.i.v. Lei Lemmen en Marie Lemmen-Spee (gest.jaard); Miranda Berben-Jans (jaard); uit dankbaarheid.

Zondag 28 april
H. Mis Eerste H. Communie 10.00 uur; 26 communicanten basisschool Den Doelhof.

Maandag 29 april
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 30 april
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen. Aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 2 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
9.30-10 uur  Stille Aanbidding

Zondag 5 mei
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Jac. Geraats en Nellie Geraats-Corsten (verjaardagen); Gon Strijbos-Driessen (verjaardag), Harrie Strijbos en Leo Strijbos; Jacques en Netje Geraets-Lenders en familie; Jean en Agaath v.Berlo-Foss en familie; Karel en Greet Horning en familie; Fam. Wedding; uit dankbaarheid.

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.