Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES                                             

Zaterdag 22 februari
18.30 uur Vastelaovesmis met Heimatkapelle i.s.m. CV de Kieveloeët, prins Pascal I (Stappers) en jeugdprinsenparen t.i.v. Piet Janssen, Harrie Janssen en Harrie Joosten; Miranda Berben-Jans; zr. Gratia (jaardienst); uit dankbaarheid

Zondag 23 februari 
Geen H. Mis.

Maandag 24 februari 
Geen Stille Aanbidding en geen Rozenkrans

Dinsdag 25 februari 
Geen H. Mis

Woensdag 26 februari  
18.00 uur H. Mis met herenkoor, Aswoensdag met toediening van het Askruisje.

Donderdag 27 februari
Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis in de parochiekerk

Zondag 1 maart
11.00 uur H. Mis met herenkoor t.i.v. Gerard Gooden en Riet Gooden-Hendriks (gest.jaard); -Mia Thijssen-Hunnekens (coll); uit dankbaarheid

Maandag 2 maart
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 3 maart
H.Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.

Donderdag 5 maart
H.Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding

Zaterdag 7 maart Vasten -II
19.00 uur H. Mis met dameskoor t.i.v. Pieter Vestjens (jaardienst); -uit dankbaarheid

Zondag 8 maart
Geen H. Mis.

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.