Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen
is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie tijdens het spreekuur:
Kerkstraat 5; tel. 077-4661850
Maandagavond: 19.30 uur tot 20.00 uur
Donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur 
Banknummer: Rabo NL 16RABO 0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas
of via de stenen brievenbus van de pastorie o.v.v. naam en datum.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES                                             

Maandag 23 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 24 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag  26 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Zondag 29 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Leo Slaats (coll); Harrie Thijssen en Mien Thijssen-Engels, Coen Stammen en alle overl. fam. Thijssen-Engels; Jan Veltmans, Leen Veltmans-Sanders en overl. kinderen (gest.jaard); An Janssen-Thijssen en Loet Janssen (jaard); Jac Steeghs (coll. en verj); uit dankbaarheid.

Maandag  30 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Dinsdag 1 oktober
H. Mis 09.00 uur Missie- en Rozenkransmaand t.i.v. H. Theresia v. Lisieux, voor de gezinnen, aansluitend koffiedrinken.

Donderdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding

Zondag 6 oktober
H. Mis 11.00 uur met OLS-Winnaar St. Willibrordus & Corps, bij gelegenheid van Koningsschieten. D’n UM komt naar de kerk, met jubilarissen. T.i.v. Jos Daems, Giel Daems (coll), Ger Koopmans (coll), Piet Daems; Door Bukkems-Nijssen (verj. en sterfdag, coll) en zoon Marc Bukkems; H. Mis uit Dankbaarheid.

 

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Meijel is een H. Mis op de 1ste en 3de zondag van de maand om 11.00 uur en op de 2e en 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur.

————————————————————————————————————————-
Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.