INFORMATIE PAROCHIE H. JACOBUS DE MEERDERE – EGCHEL

Kerkgebouw Jacobusstraat 37, 5987 AK Egchel

Pastoor Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Piet Houben, tel. 06 57587506
e-mail: phjhouben892@kpnmail.nl

Kapelaan Roger Maenen zie op deze site bij Priesterteam

Misintenties en andere parochiezaken:
Frits Sillekens
Eemsestraat 12
5981 PP Panningen
tel. 077 3079530
e-mail: sillekens-g@hetnet.nl

Misintenties: € 30,-

Banknummer: NL 83 RABO 0120 7950 86 Kerkbestuur Egchel

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Egchel is om 11.00 uur een H. Mis op de 3de zondag van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.