PAROCHIE INFORMATIE PAROCHIE H. JOZEF – BERINGE

Kerkgebouw: Kanaalstraat 90, 5986 AG Beringe

Pastoor Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 0621202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Roger Maenen: aanspreekbaar voor liturgie en pastoraat:
tel. 077-4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

PAROCHIE SPREEKUUR iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

Misintenties € 30,- voor zon- en feestdagen; € 15,- voor Missen door de week.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077  4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

Parochieplatform
Leden:

Vanwege het overlijden van Giel Joosten zoeken wij nog vrijwilligers voor de parochie Beringe die zijn taken over willen nemen.

Wiel Stammen, kerkhofzaken
e-mail: c.stammen@lijbrandt.nl

Truus Theeuwen, gastvrouw pastorie, missie
tel. 077 3076521
e-mail: truuspierre@ziggo.nl

Finy Schrijnwerkers, schoon schip
tel. 077 3075567 / 06 12173969
e-mail: finy.schrijnwerkers@outlook.com