PAROCHIE INFORMATIE PAROCHIE H. JOZEF – BERINGE

Kerkgebouw: Kanaalstraat 90, 5986 AG Beringe

Pastoor Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 0621202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Roger Maenen: aanspreekbaar voor liturgie en pastoraat:
tel. 077-4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

PAROCHIE SPREEKUUR iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

Misintenties € 25,- bij
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
tel. 077 3071788
e-mail: s.jacobs39@ziggo.nl
Banknummer: NL 21RABO0141939583 t.n.v. kerkbestuur H. Jozef Beringe

Parochieplatform
Leden:

Giel Joosten, lid van het kerkbestuur, koor
Kievit 20, 5986 NG Beringe
tel. 077 3071784 / 06 12539766
e-mail: giel.joosten@ziggo.nl

Mia Jacobs, administratie
tel. 077 3075827
e-mail: janmia12@hetnet.nl

Truus Theeuwen, gastvrouw pastorie, missie
tel. 077 3076521
e-mail: truuspierre@ziggo.nl

El Jacobs, misintenties, bloemen
tel. 077 3071788
e-mail: s.jacobs39@ziggo.nl

Finy Schrijnwerkers, schoon schip
tel. 077 3075567 / 06 12173969
e-mail: finy.schrijnwerkers@outlook.com

Jac Steeghs, koster, kledingaktie
tel. 077 3072331
e-mail: jac.steeghs@home.nl