INFORMATIE PAROCHIE H. HART VAN JEZUS – GRASHOEK

Kerkgebouw Roomweg 46, 5985 NV Grashoek

Kapelaan voor Grashoek: Roger Maenen
Kerkstraat 5
5768 BH Meijel
tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Pastoor P. van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan P. Houben
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen
tel. 06 57587506
e-mail: phjhouben892@kpnmail.nl

Misintenties € 30,- 
bij Andrea Cruijsberg
tel. 06-48531421 of tijdens het spreekuur maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkentree.

PAROCHIEPLATFORM
Leden:

Kapelaan Roger Maenen
tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Hay Hendrix
Tel. 06 51926689
e-mail hayhendrix1950@gmail.com

Jan Strik, secretaris
tel. 077 3072342
e-mail: strikburgt@home.nl

Andrea Cruijsberg, kerkberichten
tel. 06-48531421
e-mail: gaaa56ra@kpnmail.nl

Peter Nouwen, penningmeester
tel. 06 21894245
e-mail: peternouwen82@gmail.com