Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Let op! Winterschema vw stookkosten tot Pasen: H. Mis steeds 3de zaterdag van de maand.
Zomers H. Mis op de 1ste en de 3de zaterdag van de maand.

Zaterdag 20 juli
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 3 augustus
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 17 augustus
H. Mis 17.30 uur

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.