Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 25 januari
Geen H. Mis

Zaterdag 1 februari
H. Mis 17.30 uur; t.i.v. Jo Berkers-de Laat en overl. fam. (jaardienst); aansluitend Blasiuszegen

Zaterdag 8 februari
Geen H. Mis

Zaterdag 15 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl. leden Carnavalssver. De Brookhaze b.g.v. de carnavalsmis; Nelly Verhaegh-Gommans (jaardienst);

Zaterdag 22 februari
Geen H. Mis

Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis

Zaterdag 7 maart
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 14 maart
Geen H. Mis

Zaterdag 21 maart
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 28 maart
Geen H. Mis

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.