Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zaterdag 27 april
Geen H. Mis

Zaterdag 4 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. degenen die hun leven gaven voor onze vrijheid en voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld;

Zaterdag 11 mei
Geen H. Mis

Zaterdag 18 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Toos Joosten-Bos en Piet Joosten (jaardienst)

Zaterdag 25 mei
Geen H. Mis

Woensdag 29 mei
H. Mis vooravond Hemelvaart 17.30 uur

Zaterdag 1 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina Bos-Daniels en Cornelis Jacoubs Bos; uit dankbaarheid leden verzetsbeweging en oorlogslachtoffers 1945 (gest. jrd.)

Zaterdag 8 juni
H. Mis v.w. Pinksteren 17.30 uur

Zaterdag 15 juni
Geen H. Mis

Zondag 16 juni
H. Mis Eerste H. Communie 10.00 uur

Zaterdag 22 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 30 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 6 juli
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 13 juli
Geen H. Mis

Zaterdag 20 juli
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 27 juli
Geen H. Mis 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.