Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077 4653681. Bij geen gehoor kunt u van maandag- t/m donderdagochtend contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 26 augustus
Geen H. Mis

Zaterdag 2 september
Geen H. Mis!

Zaterdag 9 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl. leden fam. Smets (gest. jaardienst)

Zaterdag 16 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers (coll)

Zaterdag 23 september 
Geen H. Mis

Zaterdag 30 september
Geen H. Mis

Zaterdag 7 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Wies Caelers-van Geleuken (coll), Harrie Caelers en Peter Caelers

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.