Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 31 juli
Geen H. Mis

Zaterdag 7 augustus
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 14 augustus
H. Mis 17.30 uur Maria Ten Hemelopneming met gemengd koor t.i.v. de parochie

Zaterdag 21 augustus
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 28 augustus
Geen H. Mis 

Zaterdag 4 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl. fam. Smets 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.