Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 3 december
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de Broeders

Zaterdag 10 december
Geen H. Mis

Zaterdag 17 december
Geen H. Mis

Zondag 25 december
H. Mis Kerstmis in de kerk 10.00 uur

Zaterdag 31 december
H. Mis 17.30 uur Oud en Nieuw in de kapel van de Broeders

Zaterdag 7 januari
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de Broeders

MISTIJDENREGELING:

In het winterseizoen (november t/m maart) is er in de kapel van de Broeders van Sint Jozef (aan de Koningstraat te Koningslust) een H. Mis op de 1ste zaterdag van de maand om 17.30 uur. Op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen vindt er een h. Mis plaats in de parochiekerk.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.