Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077 4653681. Bij geen gehoor kunt u van maandag- t/m donderdagochtend contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Overleden: Toos Joosten-Bos, 81 jaar

Zaterdag 26 mei
Geen H. Mis

Zaterdag 2 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. leden en overl. leden parochieel gemengd koor Koningslust b.g.v. het 50jarig bestaan; uit dankbaarheid leden verzetsbeweging en oorlogslachtoffers 1945; Piet Keijsers en Lies Keijsers-Smolders

Zaterdag 9 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 16 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catherina Bos-Daniëls en Cornelis Jacobus Bos; Wies Caelers-van Geleuken, Harrie Caelers en Peter Caelers (coll)

Zaterdag 23 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 30 juni
Geen H. Mis

Zaterdag 7 juli
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 14 juli
Geen H. Mis

Zaterdag 21 juli
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 28 juli
Geen H. Mis

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.