Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

Zaterdag 2 juli 
H. Mis 17.30 uur 

Zaterdag 9 juli 
Geen H. Mis 

Zaterdag 16 juli 
H. Mis 17.30 uur 

Zaterdag 23 juli 
Geen H. Mis 

Zaterdag 30 juli 
Geen H. Mis 

Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 13 augustus
Geen H. Mis 

Zaterdag 20 augustus
H. Mis 17.30 uur

Zaterdag 27 augustus
Geen H. Mis 

MISTIJDENREGELING:

In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand om 17.30 uur en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.