Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
Onbevlekt Hart van Maria  te Koningslust
U kunt een H. Mis bestellen bij:
Anja van den Boer; De Brentjes 81; tel. 077-4653681.
Bij geen gehoor kunt u op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur contact opnemen met het parochiecentrum in Panningen tel. 077-3071388
Banknummer  NL05RABO0120795132

 

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES 

OVERLEDEN: Roos Joosten-Lenders, 91 jaar

Zaterdag 7 oktober
H. Mis 17.30 uur tot Gedachtenis van de Kerkrazzia op 8 oktober1944, waarbij 17 personen uit Koningslust werden gedeporteerd; waarvan 1 man de oorlog niet overleefde.

Zaterdag 28 oktober
(Mis 21 oktober vervalt!)
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen t.i.v. al onze overleden; 17.00 uur zegening van de graven op het kerkhof

zaterdag 4 november
H. Mis 17.30 uur

 

MISTIJDENREGELING:

Op de 1ste en de 3de zaterdag van de maand is er een eucharistieviering in de parochiekerk om 17.30 uur. Ook op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.