CONTACT MET DE PAROCHIE IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

Als u aan de parochie een overlijden meldt dan belt u voor Grashoek::

Kapelaan Roger Maenen tel. 077 4661850 / 06 12922834 b.g.g. mevr. A. Cruijsberg, 077 3075293

U meldt het overlijden en legt in overleg met de priester van de parochie en met de uitvaartondernemer de meeste geschikte dag vast. Daarna volgt dan verder contact: het rouwbezoek om te condoleren en het overleg over de vorm en de inhoud van de uitvaart. In de kerken van het Vincentiuscluster is ruimte voor een persoonlijke invulling van de uitvaart.

Avondwake
U kunt altijd kiezen voor een avondwake op de vooravond van de uitvaart. Hierin gaan twee leden van de avondwakegroep voor.
Als de uitvaart op maandag plaats vindt is er geen avondwake, maar kan er in de weekend H. Mis extra aandacht aan de overledene besteed worden.

De vorm van de uitvaart
Ten eerste: de traditionele uitvaartmis met koor, zoals die gebruikelijk is, waarbij ook de gelegenheid tot eigen inbreng van de familie is. Hierbij zingt het parochiekoor. Er kan ook gekozen worden voor een solist of een ander koor. Het is mogelijk om 2 of 3 geschikte muziekstukken op cd af te spelen tijdens deze dienst.

Ten tweede: de uitvaart als gebedsdienst. Een dienst, waarbij de priester opent en inleidt met een tekst, een gebed en een bijbellezing en daarna ruimte geeft aan de familie of anderen voor een persoonlijk gedenken. Tot slot bidt de priester de laatste gebeden voor de overledene bij de kist. Bij deze vorm van afscheidsviering kan het koor gekozen worden, maar kan men ook, zoals bij de avondwake, cd-muziek afspelen. Een eigen muziek- of zanggroep is natuurlijk ook mogelijk.

Ten derde: de uitvaart als afscheidsdienst. Als er mensen zijn die de afscheidsdienst van hun dierbare niet als eucharistie of als gebedsdienst willen, maar deze toch graag in kerk willen houden, dan is dat mogelijk. Het afscheid kan dan door de familie zelf worden ingevuld, vanzelfsprekend rekening houdend met de waardigheid en de betekenis van de gewijde kerkruimte.

Kerkelijke uitvaarten worden enkel gehouden in kerken, begraafplaatsen en crematoria.