Als u dringend een priester nodig hebt dan is het hele priesterteam daarvoor beschikbaar. U kunt als u wilt daarvoor de priester kiezen die het meeste pastoraal actief is in uw parochie.

Kapelaan Maenen, Kerkstraat 5, 5768 BH Meijel
Tel. 077 4661850 / 06 12922834

Kapelaan Piet Houben, tel. 06 57587506 / 077 3071388
Pastoor Peter van der Horst, tel. 077 3071488 / 06 21202118

N.B.
Wacht u met bellen voor het sacrament van de zieken, als het mogelijk is, niet te lang. Een tijdige ziekenzalving geeft veel kracht en troost aan de zieke en ook aan de familie. “Het sacrament van de zieken is nooit te vroeg, maar het is jammer als het te laat is.”