Contactpersoon: Wim Teeuwen
tel. 077 3074163
e-mail: truusenwimteeuwen@hotmail.com

Financiële zaken betreffende het kerkhof: Frans Bruijnen,  uitv. penningmeester parochie Helden
tel. 077 3060760
e-mail: fra@planet.n

KERKHOF HELDEN 2024                                                                                           

De parochie H. Lambertus heeft een eigen begraafplaats, het kerkhof gelegen aan het Rochusplein 10C, 5988 CG Helden.
Er is een mogelijkheid de urn met de as van een overledene te laten bijzetten in speciaal daarvoor bestemde urnengraven.
Het onderhoud van het kerkhof gebeurt geheel door een enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de heer Wim Teeuwen.
Van de families, wordt verwacht dat zij de betreffende graven goed bijhouden, opdat het kerkhof in zijn geheel een goed verzorgde aanblik heeft.

Aan de familie van een overledene worden grafrechten verleend voor de duur van 20 jaar. Na het verlopen van deze termijn kunnen de rechten in principe verlengd worden met telkens tien jaar. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de criteria die op dat moment van toepassing zijn.

Op 1 januari 2014 zijn de grafrechten voor een termijn van 20 jaar als volgt:

GRAF    (enkel en/of dubbeldiep)                                                     €   700,00

Grafdelven en onderhoud kerkhof                                                  €   400,00

De tarieven van de grafrechten voor een periode van 30 jaar en voor een verlenging van 10 jaar worden hiervan afgeleid.

Urn bijzetten in een bestaand graf                                                   €   100,00

Wanneer in een bestaand (urnen-) graf een bijzetting heeft plaatsgevonden, wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd met 20 jaren, te rekenen vanaf de datum van bijzetting, onder verrekening van de reeds betaalde rechten.

Bij het verlengen van de grafrechten i.v.m. een bijbegraving wordt voor het onderhoud van het kerkhof een minimumtarief van € 300,00 gehanteerd.

Voor het ruimen van een grafmonument wordt € 100,- in rekening gebracht voor het verwijderen en afvoeren van alle restanten van het monument.
Als de familie dit zelf verzorgt is dit gratis.

URNENGRAF                                                          €  600,00

Onderhoud kerkhof                                               €  300,00

Bijzetten urn                                                            €    75,00

                                                                                   €  975,00

DUBBEL URNENGRAF                                            €  800,00

Onderhoud kerkhof                                                  €  300,00

Bijzetten urn                                                              €    75,00

                                                                                     € 1175,00 

Bij het verlengen van de grafrechten i.v.m. een bijzetting van een tweede urn wordt voor het onderhoud van het kerkhof een minimumtarief van € 150,00 gehanteerd.

Het tarief voor verlenging van de grafrechten van een urnengraf met 10 jaar is € 200,00 en het bedrag voor onderhoud kerkhof voor 10 jaar is dan € 100,00.

UITSTROOIPLAATS

Het kerkhof van Helden-Dorp beschikt ook over een plaats om de as van dierbare anoniem een eigen plek te geven. Het betreft het door buxus omzoomde perk, gelegen voor de urnengrafjes, links en rechts. Deze stukken grond zijn hiervoor aangepast. De as van een overledene kan hier een gepaste plaats krijgen. Weliswaar niet uitgestrooid of op een hoop gegooid, maar minder confronterend, enigszins onder het zand verborgen. Omdat het in tegenstelling tot een graf om een anonieme plek gaat is het niet de bedoeling dat voorwerpen die niet vergaan op de betreffende plaats worden neergelegd. Dus naamplaatjes, foto’s, kunstbloemen, beertjes, molentjes etc. kunnen op de uitstrooiplaats niet worden neergelegd. Deze plek moet zoveel mogelijk een natuurlijk karakter behouden.

As verstrooien op het strooiveldje                                     €    75,00

Alle bepalingen betreffende de begraafplaats zijn vastgelegd in het Reglement Kerkhof van de Parochie H. Lambertus Helden. Voor iedere belanghebbende is dit ter inzage. Voor informatie aangaande het kerkhof kunt u zich wenden tot de heer Wim Teeuwen, tel. 077-3074163 of tot de penningmeester Frans Bruijnen, tel. 077-3060760.