INFORMATIE PAROCHIE H. NICOLAAS – MEIJEL

Kerkgebouw Raadhuisplein 13, 5768 AR Meijel

Het speciale rekeningnummer voor de restauratie van de Sint Nicolaaskerk is:
NL 08 RABO 0317 3710 10 
Hartelijk dank voor uw gift!

Kapelaan voor Meijel: Roger Maenen
Kerkstraat 5
5768 BH Meijel
tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Pastoor P. van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Piet Houben zie priesterteam op deze Site

Misintenties € 30,-  en info op de pastorie tijdens het spreekuur:  Kerkstraat 5,  tel. 077-4661850
maandagavond:  19.30 uur tot 20.00 uur
donderdagmorgen: 11.00 uur tot 12.00 uur
Banknummer: NL16RABO0133405613, Kerkbestuur St. Nicolaas

Parochieplatform

Leden:

Kapelaan Roger Maenen
tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

lid van het kerkbestuur:
Frits Berben
Tel. 06 30161574
e-mail frits.berben@xs4all.nl

Joke Hölscher-Doensen
tel. 077 4663162
e-mail: joke.holscher@gmail.com

Piet Schers, kerkhof
tel. 06 20992940
e-mail: scherspiet@gmail.com

Henk Beckers, penningmeester
tel. 077 4663194 / 06 41114809
e-mail: hwlbeckers@home.nl