INFORMATIE PAROCHIE ONBEVLEKT HART VAN MARIA – KONINGSLUST

Kerkgebouw Poorterweg 54, 5984 NP Koningslust

Pastoor P. van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Roger Maenen en kapelaan Piet Houben, zie op deze site bij Priesterteam.

Misintenties € 30,- bij Anja van den Boer, De Brentjes 81, tel. 077 4653681
e-mail: vdboervanooy@home.nl
of na de zaterdagavondmis van 17.30 uur in de sacristie.
NL05RABO0120795132 Kerkbestuur Koningslust

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen. Vanwege de stookkosten is er in de winter van Allerheiligen tot Pasen maar één Mis in de maand.

PAROCHIEPLATFORM
Leden:

lid kerkbestuur: vacant

Anja van den Boer
De Brentjes 81
e-mail: vdboervanooy@home.nl

Koster: vacant

Piet Nijssen, collectant, kerkhof, technische werkgroep
Geelgors 6
5984 PL  Koningslust
tel. 06-28343034
e-mail: pietnijssen22@gmail.com