INFORMATIE PAROCHIE ONBEVLEKT HART VAN MARIA – KONINGSLUST

Kerkgebouw Poorterweg 54, 5984 NP Koningslust

Pastoor P. van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan Roger Maenen en kapelaan Piet Houben, zie op deze site bij Priesterteam.

Misintenties € 30,- bij Anja van den Boer, De Brentjes 81, tel. 077 4653681
e-mail: vdboervanooy@home.nl
of na de zaterdagavondmis van 17.30 uur in de sacristie.
NL05RABO0120795132 Kerkbestuur Koningslust

MISTIJDENREGELING:
In de kerk van Koningslust is een H. Mis op de 1ste en 3de zaterdagavond van de maand en op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen.

 

PAROCHIEPLATFORM
Leden:

lid kerkbestuur: vacant

Anja van den Boer
De Brentjes 81
e-mail: vdboervanooy@home.nl

Koster: vacant

Piet Nijssen, collectant, kerkhof, technische werkgroep
Geelgors 6
5984 PL  Koningslust
tel. 06-28343034
e-mail: pietnijssen22@gmail.com