Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

OVERLEDEN: An Smets-Philipsen, 88 jaar

Woensdag 13 november
H. Mis 0.900 uur in sacristie

Zondag 17 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v. Jo Vorstermans (zeswekendienst); Jac Tulmans en Miet Tulmans-Vervoordeldonk; Jan Smeets (5de jaardienst); Harrie en Jana Leijten-Rooijakkers

Woensdag 20 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 24 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v. Nel Theunissen-Schreurs en overleden familie

Woensdag 27 november
H. Mis 0.900 uur in sacristie

Zondag 01 december
H. Mis 1e Advent 09.30 uur met koor

Woensdag 04 december
H. Mis 0.900 uur in sacristie

Zondag 08 december
H. Mis 2e Advent 09.30 uur met koor t.i.v. Lei Lemmen (jaardienst); 
de overleden familie Grommen-Boots

Woensdag 11 december
H. Mis 0.900 uur in sacristie

Zondag 15 december
H. Mis 3e Advent 09.30 uur met koor

Woensdag 18 december
H. Mis 0.900 uur in sacristie

Zondag 22 december
H. Mis 4e Advent 09.30 uur met koor

Dinsdag 24 december
Gezinsmis Kerstmis 19.00 uur met kinderen, fanfare en BonApart  t.i.v. Toos Schroen-Gielen en overl. familie

 

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 4 november is de volgende inzameling van (bruikbare) kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u afgeven op het kerkplein van 13.30 tot 14.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Ons team staat klaar om u te helpen bij het uitladen. Ook kunt u de zakken iedere dag, wanneer het u uitkomt, voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de Meule) plaatsen. Kunt u het niet zelf brengen: bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.