Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 30,00.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 2 juni 
H. Mis 09.30 uur m.m.v. kerkkoor.  

Woensdag 5 juni 
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 9 juni 
H. Mis 09.30 uur  

Woensdag 12 juni 
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 16 juni 
H. Mis 09.30 uur  m.m.v. kerkkoor. 

Woensdag 19 juni 
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 23 juni 
H. Mis 09.30 uur   

Woensdag 26 juni 
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 30 juni 
H. Mis 09.30 uur   

Woensdag 3 juli 
H. Mis 09.00 uur 

 

 

——————————————————–   

Mistijdenregeling: in het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Beringe een heilige Mis om 09.30 uur op de 2de en 4de zondag van de maand. Ook is er een wekelijkse h. Mis op woensdag om 09.00 uur. Ook zijn er h. Missen op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen. 

———————————————————–  

Restauratie oorlogsmonument 
Donaties voor de restauratie van het oorlogsmonument op het parochiekerkhof van Beringe zijn welkom op: 
NL 21 RABO 0141939583  

 

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 6 november a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein. Ons team staat klaar om te helpen met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald.  Op andere dagen en tijden kunt u uw kleding neerzetten  voor de garagedeur van de pastorie. (Aan de Meule)
De overige datums voor 2023 zijn:  6 november.
Bij voorbaat dank!

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.