Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 4 december 
Geen h. Mis 

Woensdag 7 december 
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 11 december 
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Wiel Grommen en Bertha Grommen-van Ratingen (jaardienst); Sjraar Peeters (2-de jaardienst); Ton Peeters en Louis Peeters (verjaardag); Louis en Anna Peeters-Peeters en verdere familie; voor dierbare ernstige zieken; 

Zondag 18 december 
Geen H. Mis 

Zaterdag 24 december 
H. Mis 19.00 uur Kerstavond 

 

——————————————————–   

Mistijdenregeling: in het winterseizoen (november t/m maart) is in de kerk van Beringe een heilige Mis om 09.30 uur op de 2de en 4de zondag van de maand. Ook is er een wekelijkse h. Mis op woensdag om 09.00 uur. Ook zijn er h. Missen op de bijzondere kerkelijke hoogfeestdagen. 

———————————————————–  

Restauratie oorlogsmonument 
Donaties voor de restauratie van het oorlogsmonument op het parochiekerkhof van Beringe zijn welkom op: 
NL 21 RABO 0141939583  

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 7 november a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein. Ons team staat klaar om te helpen met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald.  Op andere dagen en tijden kunt u uw kleding neerzetten  voor de garagedeur van de pastorie. (Aan de Meule)
De overige datum voor 2022 is: 7 november.
Bij voorbaat dank!

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.