Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij:
El Jacobs-Sturme; Peelstraat 39; tel: 077 3071788; e-mail s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur: iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 18 maart
H. Mis 09.30 uur – koor

Woensdag 21 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Zondag 25 maart
H. Mis Palmzondag 09.30 uur t.i.v. St. Joseph

Woensdag 28 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag. Viering voor het hele cluster in de parochiekerk van Egchel om 19.00 uur.

Zaterdag 31 maart
Paaswake in de parochiekerk in Panningen voor het hele parochiecluster met Gelegenheidskoor HEP om 19.00 uur

Zondag 1 april
H. Mis  Pasen 09.30 uur

Maandag 2 april
Geen H. Mis

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
De gebruikelijke inzamelingen op het kerkplein blijven gehandhaafd. Op maandag 4 juni is de volgende inzameling van kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels vanaf 13.15-15.15 en van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer: Bel dan 3076521 of 3072331 en alles wordt opgehaald. B.V.D.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.