Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij:
El Jacobs-Sturme; Peelstraat 39; tel: 077 3071788; e-mail s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur: iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Woensdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 27 mei
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Jo van Knippenberg-Smits (zeswekendienst);  overl. fam. Bruijnen-Giessen;

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
De gebruikelijke inzamelingen op het kerkplein blijven gehandhaafd. Op maandag 4 juni is de volgende inzameling van kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels vanaf 13.15-15.15 en van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer: Bel dan 3076521 of 3072331 en alles wordt opgehaald. B.V.D.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.