Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Zaterdag 18 januari
H. Mis 17.30 uur Carnavalsmis CV de Beringse Kuus met BonApart en Mingelmoos, bgv ‘Eupening Seizoen’ in aanwezigheid van aftredend Prins Freek I.

Zondag  19 januari
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 22 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 26 januari
H. Mis  09.30 uur

Woensdag  29 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Zondag 2 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Riek Verstappen-Zeelen (b.g.v. verj) en voor alle overleden fam.

Woensdag  5 februari
H. Mis 09.00 uur in sacristie

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 3 februari is de volgende inzameling van (bruikbare) kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u afgeven op het kerkplein van 13.30 tot 14.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Ons team staat klaar om u te helpen bij het uitladen. Ook kunt u de zakken iedere dag, wanneer het u uitkomt, voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de Meule) plaatsen. Kunt u het niet zelf brengen: bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.