Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen bij:
El Jacobs-Sturme; Peelstraat 39; tel: 077 3071788; e-mail s.jacobs39@ziggo.nl
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Woensdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Zondag 27 augustus
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Ida Peeters- Geerarts en Jan Peeters (jaardienst); Toos Schroen-Gielen (jaardienst/verj);

Woensdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Zondag 3 september
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 6 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

Zondag 10 september
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 13 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

Zondag 17 september
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 20 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

Zondag 24 september
H. Mis 09.30 uur 

Woensdag 27 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.