Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Woensdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur

Zondag 1 augustus
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur

Zondag 8 augustus
H. Mis 09.30 uur

Woensdag 11 augustus
H. Mis 09.00 uur

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 6 september a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein. Ons team staat klaar om te helpen met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald. Sinds kort staat er op de parkeerplaats bij de dorpsontmoeting ook een kledingcontainer ook hier kunt u kleding inleveren en verder, zoals voorheen, voor de garagedeur van van de pastorie. (Aan de Meule)

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.