Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES
Woensdag 28 oktober
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Zondag 1 november  
H. Mis 09.30 uur Allerheiligen. Geen aansluitende Zegening van het kerkhof (ivm coronamaatregelen). De graven worden door kapelaan Maenen gezegend, op een andere dag.

Woensdag 4 november
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 2 november a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen.U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein. Ons team staat klaar om te helpen met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald. Ook kunt u iedere dag, wanneer het u uitkomt, de spullen neerzetten voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de Meule) Bij voorbaat dank!

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.