Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 27,50.
U kunt een H. Mis bestellen tijdens het parochie spreekuur op dinsdagochtend. Het kan ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email roger.maenen@ziggo.nl.
Banknummer: NL21RABO0141939583 parochie H. Jozef Beringe
Parochie spreekuur iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur in de sacristie.

KERKELIJKE DIENSTEN EN INTENTIES

Zondag 23 januari
H. Mis 09.30 uur 

Woensdag 26 januari
H. Mis 09.00 uur

Zondag 30 januari
H. Mis 09.30 uur 

Woensdag 2 februari 
H. Mis 9.00 uur – Marialichtmis 

Zondag 6 februari
H. Mis 09.30 uur 

Woensdag 9 februari
H. Mis 09.00 uur 

Zondag 13 februari
H. Mis 09.30 uur 

 

KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 7 februari a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het kerkplein. Ons team staat klaar om te helpen met het uitladen en zijn aanwezig van 13.00-14.30 en van 17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet brengen: Bel dan 3076521 en alles wordt bij u opgehaald. Sinds kort staat er op de parkeerplaats bij de dorpsontmoeting ook een kledingcontainer ook hier kunt u kleding inleveren en verder, zoals voorheen, voor de garagedeur van van de pastorie. (Aan de Meule)
De overige datums voor 2022 zijn: 4 april, 13 juni, 5 september, 7 november.
Bij voorbaat dank!

——————————————————————————————————————-

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.