NIEUWE HUISARTSENPRAKTIJK EN PASTORIE STAAN IN DE STARTBLOKKEN.

Eind november verleden jaar hebben wij u geïnformeerd over de op handen zijnde ontwikkelingen met betrekking tot de pastorie van de parochie Meijel aan de Kerkstraat.
Na de intensieve voorbereidingsperiode van schetsen, overleggen, afspraken maken, aannemer kiezen en dergelijke kon begin januari gestart worden met de daadwerkelijke invulling van de uitgedachte plannen.  Na vele weken van aanpassingen in het gebouw met als voorlopig tussen resultaat veel stof, rommel, afval en bijstellen van plannen staat er een uitnodigende huisartsen- praktijk  en parochiecentrum om de Meijelse gemeenschap te ontvangen.
Na 15 jaar vanuit de Steegstraat 26 “gedokterd” te hebben vindt huisartsen praktijk Habets per 4 april 2016 een representatief onderkomen op Kerkstraat 5A te Meijel. Direct bij de overige voorzieningen in het centrum van Meijel met voldoende parkeer mogelijkheden links van de entree.
In de diverse ruimten kunnen assistentes hun specifieke werkzaamheden uitvoeren zoals bloed prikken, vaatonderzoek, allergie test uitvoeren, enzovoort. En niet te vergeten de artsen zelf die daar een gerieflijke, ruime praktijk ter beschikking hebben.
Voor de huisartsenpraktijk is als ingang de voormalige entree van de pastorie die is aangepast voor bezoekers die minder mobiel zijn.  Het parochiekantoor kan bezocht worden via de een stukje terug liggende deur rechts naast de entree van de huisartsenpraktijk.
De parochie heeft het zeer op prijs gesteld dat de vrijwilligers op het parochiekantoor al die tijd tijdens de aanpassingen toch hebben weten te functioneren, wat niet altijd een pretje was.
Het zelfde geldt overigens ook voor kapelaan Maenen.
Wij wensen de (nieuwe) bewoners in het belang van de Meijelse gemeenschap veel collegialiteit en inspiratie toe in een uitdagende werkomgeving.

Huisarts Habets en zijn collegae met assistentes en kapelaan Maenen met zijn team verwelkomen u graag op de aangepaste, naar nieuw ruikende locatie met de oude vertrouwde uitstraling.