Er zijn nieuwe maatregelen van de regering om het coronavirus terug te dringen. Voor alle duidelijkheid: voor kerken blijft gelden wat was afgesproken. Dus thuisblijven als u ziekteverschijnselen hebt en in de kerk vooral de 1 ½ meter afstand houden en natuurlijk de handen ontsmetten. Het nieuwe maximum van 30 personen voor groepsbijeenkomsten geldt niet voor kerkelijke diensten! Het toegestane aantal kerkgangers kan per kerk verschillen vw de grootte van de kerk en het aantal ‘veilige’ zitplaatsen.  Dus volg de aanwijzingen ter plaatse. Laten we ons goed aan de afspraken houden, want wat zou het jammer zijn als door onze onachtzaamheid de kerken toch weer dicht zouden moeten!
In sommige kerken zingt het koor al weer, of een deel daar van, op ruime afstand. In andere kerken wachten ze nog liever. Samenzang is nog steeds niet verantwoord! De collecte gebeurt coronaproof, d.m.v. een ouderwetse klingelbuul, een mandje op een stok of via een mandje bij de deur.  Hartelijke dank voor uw gave, die ook in deze coronatijd heel belangrijk is voor de parochies. Welkom.