Legaat/Erfstelling
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan zeker ook uw parochie zijn.
 
U kunt de parochie een legaat of erfenis nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. U kunt ook de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis benoemen. U kunt daarbij aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie als mede-erfgenaam benoemt dan wordt de parochie –samen met de andere erfgenamen– verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Giften aan de parochie / belastingaftrek
De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage een speciale gift te doen aan goede doelen waaronder ook de parochies van het Vincentiuscluster vallen. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften raadpleegt u de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl  en dan de zoekopdracht: giften. Zie de link onder aan deze pagina.

Een gewone gift
Uw jaarlijkse kerkbijdrage, een andere gift en ook een periodieke gift aan de parochie mag u aftrekken bij de belastingopgave omdat de R.K. kerk een door de belastingdienst erkend is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) . 

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Elke parochie heeft een eigen “Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer” (RSIN) dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage

Helden:     RSIN:     824132762              https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe129

Beringe:       RSIN:     824131332            https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe131

Grashoek:      RSIN:     824129763          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe132

Koningslust:  RSIN:     824115727          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe135

Meijel:           RSIN:     2681687                https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe137

Panningen:    RSIN:     2679358               https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe138

Egchel:           RSIN:     824130649          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe139

 Klik op onderstaande link voor het formulier van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester.

Overeenkomst periodieke giften