Herbestemming van kerken Peel en Maas, zo kopte Hallo vorige week. Had ik als pastoor iets gemist? Herbestemming kerken? Met interesse heb ik het artikel gelezen, waarin de architect Huub Swillens vertelt over de uitdaging om de kerken in onze dorpen in de toekomst open te houden. Dat de meeste parochies het moeilijk hebben om hun kerk en parochie financieel uit de rode cijfers te houden, zal iedereen zich wel realiseren. En het zal in de toekomst nog wel moeilijker worden. Vandaar de gedachte, ook van het kerkbestuur, om onze kerken, waar mogelijk, voor medegebruik beschikbaar te stellen. Dan maken meer mensen uit het dorp gebruik van het kerkgebouw en kan de kerk gebruikt blijven voor de eredienst waarvoor zij gebouwd is. Samen kunnen dan ook de kosten gedragen worden. Dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is, blijkt uit het voorbeeld van de kerk van Beringe dat in het artikel wordt aangehaald. Maar ik weet dat het kerkbestuur blijft zoeken naar geschikte mogelijkheden tot medegebruik. Verwarrend vond ik wel in dit artikel, dat meermaals gesproken werd over hergebruik. Hergebruik betekent dat het gebouw aan de eredienst wordt onttrokken en een andere gebruiksbestemming krijgt. Als pastoor van zeven parochies in Peel en Maas moet ik zeggen: Dat is nergens aan de orde! Natuurlijk denkt het kerkbestuur en ik denk ook vele parochianen wel eens: Hoe moet dat verder met onze kerk? Zeker met de kerken in de kleine kernen. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat één van onze kerken op korte termijn dicht zou gaan. Ik betreur de verwisseling van de termen medegebruik en herbestemming. Deze leidt tot verwarring, maar ook tot teleurstelling bij kerkbetrokken mensen. Want waarom zou je je als vrijwilliger nog actief inzetten voor een kerk die toch dicht gaat? En waarom zou je die kerk nog financieel ondersteunen? Ik denk dat het artikel bedoeld is om mensen positief te betrekken bij het meedenken over de toekomst van onze mooie kerken in Peel en Maas. En dat is goed. Waar is medegebruik mogelijk en zinnig? Waar moet het toch anders? Maar zonder de betrokken mensen van het dorp zullen er nooit zulke ingrijpende stappen gezet worden.

(ingezonden reactie naar HALLO Peel en Maas)

Pastoor Peter van der Horst