Het rekeningnummer voor de restauratie van de Sint Nicolaaskerk is:
NL 08 RABO 0317 3710 10 

Hartelijk dank voor uw gift!