PASTOOR WILSON VARELA NIEUWE DEKEN DEKENAAT HORST-HELDEN

Pastoor Wilson Varela wordt benoemd tot deken van het dekenaat Horst-Helden. Hij volgt Deken Alexander de Graaf Woutering op, die plebaan deken van Roermond wordt.

Pastoor Wilson Varela werd geboren in Colombia maar is inmiddels meer dan 20 jaar in Nederland en heeft sinds 2018 ook de Nederlandse nationaliteit. Ook al wilde hij naar eigen zeggen vroeger geen priester worden, heeft hij de roepstem van God gevolgd die hem opriep om zijn land, familie en toekomstplannen achter te laten om een missionaire priester te worden.

In 1999 kwam hij naar Nederland om zijn priesteropleiding te volgen in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. In 2005 maakte hij deel uit van de eerste studenten van het Grootseminarie Redemptoris Mater van de Neocatechumenale Weg, gevestigd in Cadier en Keer, die mgr. Frans Wiertz naar het bisdom Roermond liet komen als onderdeel van zijn beleid om de ramen van het bisdom te openen voor de vitaliteit van de wereldkerk. Zo werd pastoor Wilson Varela tot priester van het bisdom Roermond gewijd in het jaar 2009.

De eerste 12 jaar van zijn diaken en priester zijn is hij kapelaan en pastoor geweest in de parochiefederatie Roermond-Oost/Maasniel-Asenray die door 7 parochies gevormd is. Daarnaast was hij lid van de priesterraad en van de diocesane pastorale raad van ons bisdom, alsook spiritual van het Grootseminarie in Cadier en Keer.

De nieuwe deken is een priester van de wereldkerk en staat midden in de gemeenschap. Hij verheugt zich op zijn nieuwe functie en rol binnen het dekenaat Horst-Helden.

Om deze nieuwe taken in de grote parochiefederatie van Horst en het dekenaat naar behoren te kunnen verrichten komt de nieuwe deken niet alleen naar Horst maar krijgt hij van de bisschop twee nieuwe kapelaans: kapelaan Miguel Pascual Coello, gewijd tot priester van het bisdom Roermond in 2016 en sindsdien kapelaan in de parochies van Onze-Lieve-Vrouwe Sterre der Zee en Sint-Pieter in Maastricht, en een transeunt-diaken die volgend jaar tot priester wordt gewijd.

Momenteel is pastoor Wilson Varela nog pastoor in Roermond. Hij zal op een nog nader te bepalen datum naar Horst verhuizen en zijn intrek nemen in de dekenij in de Hoofdstraat.