INSTALLATIE NIEUWE C.V. KETEL IN KERK MEIJEL

Daags na ’s Heren Hemelvaart, 6 mei 2016,  wordt gestart met de voorbereidingen ten behoeve van de installatie van de nieuwe centrale verwarming ketel in onze Sint Nicolaas kerk.
De firma Viltoonen uit Linne is uit de vier offertes als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. Zij heeft dan ook het werk gegund gekregen.
6 Mei wordt gestart met de sloop en afvoer van de bestaande ketel.
Wanneer de oude ketel is afgevoerd,  kan begonnen worden met de realisering van de specifieke (bouw)eisen die gesteld worden aan de nieuwe installatie. Brandkleppen moeten aangemetseld worden, het kanaalwerk inclusief geluiddempers moet van isolatiemateriaal voorzien worden. Het electra moet aangelegd worden ten behoeve van aansluiting luchtverhitter, afstandbediening en de ventilator. De rookgasbuis moet gemonteerd worden vanuit de luchtverhitter naar de schoorsteen. De gasleiding moet aangepast worden.
Aan het einde van alle werkzaamheden wordt er een grondige, technische officiële inspectie uitgevoerd. De Veiligheidsregio Noord Limburg (o.a. brandweer) is daarbij betrokken. Dan kan de gehele installatie in bedrijf worden gesteld.
Wanneer er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal op 2 juni 2016 de oplevering plaats vinden. De kerkbezoekers kunnen er dan weer warmpjes en veilig bijzitten.
De beurs van de parochie is dan wel 55.000,00 euro lichter geworden! En dat met het vooruitzicht dat het kerkgebouw nog gerestaureerd moet worden, wat volgens voorlopige schattingen niet ver van de 800.000,00 euro zal liggen. Iedereen zal dus begrijpen dat alle zeilen bijgezet moeten worden om financieel het geheel sluitend te krijgen.
Het kerkbestuur heeft alle vertrouwen in de gemeenschap van Meijel dat zij daarbij zeer behulpzaam zal zijn. De kathedraal van de Peel moet in stand gehouden worden.