VW STOOKKOSTEN KERKEN
Evenals vorige winter moeten we het weer over de stookkosten hebben. Deze blijven een zorgelijk probleem. Dat geldt nog steeds voor de meeste mensen thuis, maar zeker ook in onze kerken. Wij moeten nog steeds een veel te hoge prijs betalen voor het warmstoken van de kerk en de sacristie. Daarom zijn we genoodzaakt om opnieuw een winterregeling in te stellen, om zo de stookkosten enigszins betaalbaar te houden.
Deze winterregeling loopt weer van na Allerheiligen (28/29 oktober) tot aan Pasen (31 maart).
We gaan dus opnieuw het aantal vieringen verminderen en de temperatuur verlagen. Dit laatste zelfs nog een graadje minder. Het moet wel, maar we hebben ook de indruk dat dit kan. De kerkgangers worden dan ook uitgenodigd zich warm te kleden. En wat het aantal vieringen betreft: de kerk is groter en breder dan onze eigen parochiekerk! De kerk in het buurtdorp is er ook voor u! Samen zij we die ene kerk.
Het zou ook fijn zijn als mensen met een auto anderen meenemen.

BERINGE op de tweede en de vierde zondag een H. Mis om 09.30 uur.
EGCHEL op de derde zondag van de maand een H. Mis om 11.00 uur.
GRASHOEK op de eerste en de derde zaterdag een H. Mis om 17.00 uur.
HELDEN iedere zondag een H. Mis om 10.00 uur.
KONINGSLUST op de derde zaterdag van de maand om 17.30 uur een H. Mis.
MEIJEL het normale schema.
PANNINGEN iedere zaterdagavond om 19.00 een H. Mis in de dagkapel.

Bij Missen met verenigingen zal waar mogelijk maatwerk geleverd moeten worden en kan afgeweken worden van dit schema. Het kerkbestuur en de parochiepriesters rekenen op het begrip van de kerkgangers.
KERKBESTUUR
In het kerkbestuur heeft een wijziging van taken plaatsgevonden. Hein Haenen was reeds lid van het bestuur, maar heeft inmiddels het penningmeesterschap van Frans Bruijnen overgenomen. Frans neemt over een aantal maanden afscheid vw de leeftijdslimiet. Hij heeft nu tijd om Hein in te werken. Wij bedanken Frans nu reeds voor zijn jarenlange grote inzet als penningmeester van het kerkbestuur. Hij blijft actief in de parochie Helden. Wij wensen Hein Haenen veel succes.

Ter info de Communiedata: Meijel 28 april; Helden 26 mei; Panningen 2 juni.