AKTIE KERKBALANS
Het kerkbestuur wil graag alle vrijwilligers die meegeholpen hebben bij de verzorging van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans heel hartelijk bedanken voor hun inzet. De kerkbijdrage is een onmisbaar financieel fundament onder de parochie. Maar zulke vrijwilligers zijn ook onmisbaar in de parochie.
Nogmaals hartelijk dank. Hopelijk levert deze inzet weer een mooi resultaat op!

VACATURE
Het kerkbestuur van de Vincentiusparochies zoekt een interieurverzorgster voor 6 uur per week. Het betreft 3 uur voor het woonhuis van kapelaan Maenen in Meijel en 3 uur voor het woonhuis van kapelaan Houben en het daaraan verbonden parochiekantoor in Panningen.
Info en reacties graag naar secretariaat@vincentiusparochies.nl
Kent u een geschikt iemand? KERKBESTUUR
In de vergadering van 8 februari is ons nieuw kerkbestuurslid Hein Haenen uit Panningen door deken Wilson Varela geïnstalleerd. Op termijn zal Hein Haenen Frans Bruijnen opvolgen als penningmeester van de parochiefederatie.

MKBE
In diezelfde vergadering is voor 19 april een overleg gepland met het kerkbestuur van de buurtfederatie MKBE. Dat betreft de parochies Maasbree, Kessel, Baarlo en Kessel-Eik. Samen vormen St.Vincentius en MKBE de parochies in de Gemeente Peel en Maas. Dit waren ook de parochies van het oude dekenaat Helden, voor de fusie met Horst.
Het is goed om je buren te kennen en ervaringen uit te wisselen. Er is immers zoveel dat verbindt.