Voortgang aanpassingen pastorie Meijel.

Eind verleden jaar heeft het kerkbestuur u gemeld dat de pastorie voor het grootste gedeelte is verhuurd aan huisarts Habets.
Om goed in dit ”Huis van de Zorg” te kunnen functioneren zijn er de nodige aanpassingen noodzakelijk. Voor die aanpassingen zijn natuurlijk voorbereidingen nodig en die zijn in volle gang.
Er vinden geen constructieve wijzigingen plaats in of aan het gebouw. Dat maakt het allemaal al wat gemakkelijker.
Aanpassingen van ruimten voor wacht-, spreek- en behandelkamers is nodig.
Telefooncentrale dient aangepast te worden en meer van dat soort zaken.
Afspraken tussen huisarts en parochie dienen op papier gezet te worden.
De hoofdentree van dit Huis is bedoeld voor de patiënten van de huisarts,die aanwezig is op de werkdagen, van ma. t/m vr. op de vaste daguurtijden.
Aan de rechterzijde van het gebouw is de entree van de pastorie voor parochianen en anderen die de priester of een van de vrijwilligers willen spreken. De reguliere spreekuurtijden van maandagavond 19.30 tot 20.00 uur, en donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur blijven gehandhaafd.
Tijdens de periode van aanpassing van  het gebouw zal het af en toe behelpen zijn. Dit omdat tijdens dit tijdsbestek de activiteiten met betrekking tot het kerkelijk gebeuren zoveel als mogelijk gewoon blijven functioneren.
Het zal allemaal wel even wennen zijn, maar de geluiden die ons bereiken zijn positief over deze ontwikkelingen. Het gerenoveerde centrum van Meijel krijgt er een extra dimensie bij. Dat is goed voor de levendigheid.