START RESTAURATIE KERK MEIJEL

Al enkele jaren wordt er gewerkt om de restauratie van het dak van onze heilige
Nicolaaskerk uit te voeren. Gaandeweg is er een project bij gekomen:
het beklimbaar maken van de toren van onze kerk. Een wens vanuit de
gemeenschap Meijel. Dit is samen opgepakt en één project geworden.
Nu is het moment daar dat het hele project uitgevoerd gaat worden.
Wij willen u uitnodigen om bij de officiële start van deze restauratie van de kerk en beklimbaar
maken van de toren aanwezig te zijn.
Samen met deputé Dhr. H. Mackus en het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas geven wij op zaterdag 2 februari 2019 de officiële aftrap.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 – 10.00 uur : Ontvangst in de heilige Nicolaas kerk.
10.00 – 10.30 uur : Officiële start restauratie.
10.30 – 11.30 uur : Napraten en gelegenheid om de tekeningen van de
restauratie te bekijken.

Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten.

Namens bestuur heilige Nicolaas kerk
Namens Dorpsoverleg Meijel

Frits Berben Joost Stemkens