Restauratie kerk Meijel
Bouw mee aan de Kathedraal van de Peel

In mei ontvangen alle inwoners van Meijel een brief met antwoordkaart waarin een bijdrage wordt gevraagd voor de restauratie van de Kathedraal van de Peel.

De kerk is namelijk dringend aan restauratie toe. De Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas, de parochie en het dorpsoverleg dragen hun steen(tje) reeds bij. Er zijn echter onvoldoende middelen om het geheel te financieren. Daarom worden inwoners en bedrijven van Meijel gevraagd te helpen om dit kenmerkende gebouw in stand te houden.
Het vernieuwen van de verlichting van de kerk wordt door de verzekering vergoed en staat los van dit project.

De wereld verandert en de kerk van Meijel verandert mee.
Onlangs vond in de kerk een bijeenkomst plaats, genaamd ‘Meijel Positief Gezond’. Daar werd duidelijk dat je er met z’n allen iets van moeten maken in een dorp. Zelf de regie in handen nemen, mee kunnen doen en daardoor lekker in je vel zitten.
Of, zoals we dat hier in Meijel noemen, het Peelgeluk ervaren!

Maar er gebeurt meer in de kerk, ofwel de Kathedraal van de Peel, dan alleen kerkelijke vieringen. Het afgelopen jaar werd er een Sinterklaasviering georganiseerd en de kans is groot dat het voor de Meijelnaar in de toekomst vanzelfsprekend is dat toeristen vanuit de hoge kerktoren over ons dorp en over de Peel uitkijken. Een heuse toeristische trekpleister dus!

Hier in Meijel hebben we een sterke identiteit. We zijn van oudsher voornamelijk aangewezen op onszelf en we nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Ook voor de restauratie van onze kerk gaan we samen de schouders eronder zetten.

Eind mei/begin juni komen we huis-aan-huis de antwoordkaart ophalen, waarop u aan kunt geven welke bijdrage u wilt leveren.

Heeft u een vraag over de restauratie van de kerk, stuur dan een e-mail naar info@parochiecentrumpanningen.nl o.v.v. restauratie kerk.