RESTAURATIE KERK MEIJEL

Heeft u de antwoordkaart al ingevuld?
Iedere gift is van harte welkom!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Rekeningnummer NL08RABO0317371010

RESTAURATIE KERK MEIJEL / VRAAG EN ANTWOORD

Vraag:
Wanneer wordt de bijdrage van de bankrekening afgeschreven ?

Antwoord:
Eind Mei

Vraag:
Wat gebeurt er met de storting als het beoogde bedrag niet wordt gehaald?

Antwoord:
De restauratie moet sowieso plaatsvinden. Aan het kerkbestuur/dorpsoverleg om daar gericht op in te spelen. Alle bijdrage blijven welkom.

Vraag:
Of wordt de afschrijving pas gedaan als het te verwachten totaalbedrag bekend is door inschrijving ?

Antwoord
Neen, zie hierboven.

Vraag:
Is er een minimum bedrag dat mensen moeten betalen?

Antwoord:
Nee, élke bijdrage is van harte welkom

Vraag:
Als de kerk voor eventuele andere zaken kan worden aangemerkt, dan kan nu ook overwogen worden om bij telecom providers te informeren om eventueel masten in de toren aan te brengen die een aanzienlijk bedrag per jaar opleveren per provider.

Antwoord:
Het kerkbestuur is het eens met uw visie. Zodra er een nieuwe bisschop is benoemd willen wij dit zeker aankaarten.
Bestemming onroerend goed moet namelijk met het bisdom afgestemd worden. In het verleden zijn er namelijk soms fouten gemaakt die niet te herstellen waren.

Vraag:
In het weekbericht staat oa vermeld dat een deel van de totale kosten wordt ingezet voor de renovatie van de toren en het toegankelijk maken daarvan. Dit roept de vragen op in hoeverre een donateur straks ook nog entree moet gaan betalen dan wel bijvoorbeeld een gratis toegang per jaar kan krijgen of iets dergelijks

Antwoord:
Met de donateurs brengen we samen een bezoek aan de toren. We zullen hiervoor de toren een aantal dagen openstellen.