KERKEN NEMEN MAATREGELEN VW STOOKKOSTEN

Zoals bij mensen thuis en bij bedrijven moeten ook de kerken vanwege de enorm gestegen energieprijzen maatregelen nemen om de stookkosten enigszins beperkt te houden.
In de zeven parochies van de Vincentiusfederatie; Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust, Panningen en Meijel, zal tijdens Missen en andere vieringen de ingestelde temperatuur 2 graden lager worden gezet. De kerkgangers worden dan ook uitgenodigd zich warm te kleden.

Ook zal tijdens het stookseizoen van na Allerheiligen tot aan Pasen zal aantal weekendvieringen beperkt worden. Als er een viering uitvalt, dan worden de parochianen uitgenodigd naar een andere kerk te gaan. Het zou ook fijn zijn als mensen met een auto anderen meenemen.
In KONINGSLUST is er op de eerste zaterdag van de maand om 17.30 uur een H. Mis. De parochianen van Koningslust krijgen een gastvrije warme plek in de kapel van de Broeders van St. Jozef.
In EGCHEL is er op de derde zondag van de maand een H. Mis om 11.00 uur. In BERINGE is op de tweede en de vierde zondag een H. Mis om 09.30 uur.
In GRASHOEK is er op de eerste en de derde zaterdag een H. Mis om 19.00 uur.
In MEIJEL blijft het normale schema, maar de Mis in het laatste weekend vervalt.
In PANNINGEN is iedere zaterdagavond om 19.00 een H. Mis in de dagkapel. 
In HELDEN is er steeds een H. Mis op zondag om 10.00 uur.
Bij Missen met verenigingen zal waar mogelijk maatwerk geleverd moeten worden en kan afgeweken worden van dit schema.
Ook met Kerstmis en Oud en Nieuw zullen er minder vieringen zijn!

Het kerkbestuur en de parochiepriesters rekenen op het begrip van de kerkgangers.