Maria, Moeder van Barmhartigheid.
Opening Bedevaartsseizoen in Tienray met Marialof op Hemelvaartsdag 5 mei om 15.00 uur

De meimaand is de traditionele Mariamaand bij uitstek. Zo wordt het ook gevierd in Klein-Lourdes Tienray. Men heeft dit jaar heel bijzonder gekozen voor het thema: ‘Maria, Moeder van Barmhartigheid’. Dit is gekozen met het oog op het Jaar van de Barmhartigheid.
Wij kunnen in Tienray al eeuwen lang naar Maria gaan, steun zoeken bij Haar, bidden stil, opkijkend, in de rust van haar kapel. We steken ons kaarsje aan en vertrouwen haar op onze weg, onze reis door het leven. Leunend op dit vertrouwen, vinden we steun.
Paul Franciscus opende op 8 december 2015 in Rome, aan het begin van ‘het Heilig Jaar’, de Heilige deur, met als motto “Barmhartig als de Vader”. De bron van Barmhartigheid is Liefde, die bewezen wordt door trouw. Trouw, vol vertrouwen zo is Maria, de eerste getuige en medewerkster van deze barmhartigheid van de Vader geweest. En zij blijft dit ook. Al twintig eeuwen mogen de christengelovige ervaren en getuigen, dat Maria een ‘moeder van barmhartigheid’ is. Juist de gang naar Maria mag ieder inspireren en aanzetten om zelf barmhartige personen te zijn, die vanuit liefdevolle bewogenheid in beweging komen om concrete hulp te bieden aan onze naaste

Klein Lourdes Tienray is de Mariabedevaartplaats van Noord-Limburg, waar naast de Lourdesgrot ook Maria wordt geëerd als Troosteres der Bedrukten. Een van de Top-bezinningslocaties van Limburg

Hier in Tienray willen we het bedevaartsseizoen officieel openen met een Marialof op Hemelvaartsdag 5 mei om 15.00 uur.
Dit Marialof wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor Tienray.

Naast het Marialof vinden er in deze Meimaand verschillende bedevaarten plaats uit geheel Nederland en België. Verder is er iedere woensdag een H. Mis en Rozenkransgebed. Normaal altijd om 19.00 uur H. Mis alleen op 4 mei ivm dodenherdenking om 18.00 uur.

Deze meimaand worden we uitgenodigd om na denken wat barmhartigheid voor ons betekent. Hoe we het voorbeeld van barmhartigheid van Maria een plaats kunnen geven in ieders leven.
De Parochie van Tienray wenst u een mooie meimaand, waarin u zelf steun vindt bij Maria en tot steun kunt zijn naar anderen, de mensen om u heen.

De kerk van Klein Lourdes Tienray is overdag van 10.00 uur t/m 18.00 uur om in rust en de stilte bij Maria te zijn en bij haar die steun te vinden. Daarnaast kunt u altijd een kaarsje opsteken of een intentie neerschrijven in het intentieboek.