Waar we al bang voor waren is nu werkelijkheid geworden: de Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er tot en met PINKSTEREN geen publieke vieringen in onze kerken gehouden mogen worden. Uitgezonderd uitvaarten onder hele stringente voorwaarden.
Koorrepetities en andere bijeenkomsten gaan ook niet door.

Dit hakt er stevig in! Voor ons allemaal, de priesters en hun naaste medewerkers en alle vrijwilligers, zoals koren, dirigenten en organisten, kosters etc. maar vooral voor onze gewone parochianen, voor wie de kerkelijke vieringen momenten van gemeenschap zijn, bronnen van hoop en troost. Het samen vieren van het geloof in goede en slechte tijden is een groot goed. Een band die mensen samen bindt. Maar dat wordt nu een hele andere zaak. Natuurlijk bidden we voor elkaar en voor onze parochianen. De band die blijft, maar beleven we nu anders. Maar bidden kan ook thuis en in veel van onze kerken zijn kapellen open voor gebed en een kaarsje. Het belangrijkste is nu dat we op elkaar letten, op de gezondheid en op het welzijn, met name van kwetsbare mensen.
We vieren de Goede Week dus in stilte en ook Pasen. Het zijn moeilijke tijden. Maar hoe dan ook wordt het Pasen, een feest van hoop en leven!

Sterkte allemaal. Veel zegen! Pas goed op jezelf en op elkaar.

Deel dit bericht waar nodig in je eigen achterban.

Vr. groet, pastoor Peter van der Horst