Aan het einde van dit jaar hoop ik mijn 75e verjaardag te mogen vieren.
Dat is de leeftijd waarop bisschoppen met emeritaat gaan.
Na bijna 25 jaar mag ik dan de leiding over het Roermondse diocees overdragen aan een opvolger.
Zoals u wellicht weet, kent de Kerk een geheel eigen procedure voor het benoemen van een nieuwe bisschop.
Het kapittel, de bisschoppenconferentie, de nuntius en uiteindelijk de paus komen daaraan te pas.
Maar zij niet alléén.
Het is het vaste geloof van de Kerk dat de uitverkiezing van bisschoppen – als opvolgers van de apostelen – ook ingegeven wordt door de Heilige Geest.
Het is geen baan, waarnaar je solliciteert. Het is Gods Geest die je roept en zendt.
Daarom is het van belang dat wij samen als gelovigen van het bisdom Roermond de Geest vragen om een goede nieuwe bisschop.
Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het voor een nieuwe kerkleider heel belangrijk is om zich gedragen te weten door het gebed van velen.

Daarom wil ik u allen aansporen om de komende maanden te bidden voor de Kerk in ons bisdom en voor een goede herder, leraar en bestuurder op de zetel van Roermond.

+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond