De dirigent en componist Benjamin Britten, geboren op St. Caecilia’s dag 1913, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, had al in het crisisjaar 1935 na het afronden van zijn opleiding het plan opgevat ook eens een werk aan de patrones van de muziek te wijden.

Bij gebrek aan inspiratie, en een goede tekst, schoot hij met het muziekstuk helemaal niet op. Totdat W.H. Auden  er een voor hem schreef in 1940. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vertrekt hij naar de V.S. en het stuk de ‘Hymn to St.Cecilia’ zou in 1941 in New York zijn uitgevoerd … als hij het klaar had gehad. Maar hij krijgt in deze periode van zijn leven niets uit zijn pen.

Hij wil terug naar Engeland, zijn geboorte-grond; ook al wordt het leven daar bedreigd, en zijn de steden kapotgeschoten. Alles lijkt niet ‘in harmonie’. Maar tijdens de bootreis in april 1942, bedreigd door Duitse U-boten, begint zijn muzikale creativiteit terug te keren, en vloeit uit zijn pen.

Op 22 november 1942, in volle oorlogstijd, tijdens het feest van Sint-Caecilia wordt de première van deze wereldberoemdste Hymne live over de BBC-radio uitgezonden om de mensen thuis te bemoedigen. En wordt sindsdien elk jaar, rond deze tijd, herhaald.

Kapelaan Roger Maenen