GESCHOKT

Terwijl we dachten dat we het ergste gehad hadden wat betreft seksueel misbruik in de kerk, werden we opnieuw geschokt  door het dramatische  misbruikschandaal  in Amerika. Waar kinderen en jongeren zich veilig zouden moeten voelen bij priesters van de kerk, is gebleken dat daar vanaf 1950 meer dan 1000 kinderen misbruikt zijn voor de lusten van vele priesters. Ook blijkt nu weer dat veel bisschoppen niet of verhullend hebben opgetreden.
De reactie van het Vaticaan begint met de woorden ‘Schaamte en verdriet’. Zo voel ik me ook als priester van diezelfde kerk. Maar ook kwaad. Misbruik komt helaas overal voor, maar als het ergens niet mag dan is het wel in de kerk, waar de oprechte liefde wordt verkondigd. Mensen die de kerk lief is, zijn geschokt door deze dit medianieuws. Het doet pijn Maar als er een beerput is moet die open en geleegd. Het kwaad moet aan het licht komen en waar mogelijk gestraft en de slachtoffers verdienen erkenning, opdat pijn wordt verzacht. Maar er moet ook gesaneerd worden ter voorkoming! Zoals goede selectie en vorming van priesters en meer leken, mannen en vrouwen, in het bestuur van de kerk. Mensen mogen van hun bisschoppen en priesters openheid en mededogen verwachten en vooral betrouwbaarheid. Maar bisschoppen die kindermisbruik in de doofpot stoppen, om de eer van de kerk te redden en daders te sparen, en tegelijk wel streng homo’s en gescheidenen van de communie afhouden is toch onvoorstelbaar! Met velen vraag ik me af: Bestaat bij de kerkleiding niet veel krampachtigheid rond gezonde seksualiteit? Staan ze niet te ver af van het leven van de gewone mensen? Moet het verplichte celibaat nog vastgehouden worden? Wie gaat ons voor op nieuwe wegen? Ik hoop op Paus Franciscus. Mooie woorden zijn genoeg gesproken. Ook door hem. We wachten op de daden.

Pastoor Peter van der Horst
(column in weekblad HALLO Peel en Maas)