Pastoor:
Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
Tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan:
Roger Maenen
Kerkstraat 5
5768 BH Meijel
Tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Kapelaan:
Piet Houben
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen
Tel.  077 3071388 / 06 57587506 
e-mail: phjhouben@onsbrabantnet.nl

Naast voorzitter van het kerkbestuur is pastoor Van der Horst de eindverantwoordelijke inzake liturgie en pastoraal in de zeven parochies van de federatie.

Kapelaan Maenen zal in al de zeven parochies de Eerste Communie en de voorbereiding daarop behartigen, alsook de voorbereiding op het Vormsel. Kapelaan Houben daar hem daar in een aantal parochies bij ondersteunen.

Eerst aanspreekbaar inzake liturgie en pastoraal:
Beringe – kapelaan Maenen
Egchel – kapelaan Houben
Grashoek – kapelaan Maenen
Helden – pastoor van der Horst
Koningslust – pastoor van der Horst
Meijel – kapelaan Maenen
Panningen – kapelaan Houben