Pastoor:
Peter van der Horst
Rochusplein 3
5988 CG Helden
Tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail: pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Kapelaan:
Roger Maenen
Kerkstraat 5
5768 BH Meijel
Tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail: roger.maenen@ziggo.nl

Emeritus priester:
Kapelaan Henk Lemmens
Kerkstraat 8
5981 CG  Panningen
Tel. 06 23149411

Naast voorzitter van het kerkbestuur is pastoor Van der Horst de eindverantwoordelijke inzake liturgie en pastoraal in de zeven parochies.

Kapelaan Maenen zal in al de zeven parochies de Eerste Communie behartigen.
Pastoor Van der Horst en kapelaan Maenen zullen beiden de voorbereiding op het Vormsel verzorgen.

Aanspreekbaar inzake liturgie en pastoraal:
Beringe – pastoor van der Horst
Egchel – pastoor van der Horst
Grashoek – kapelaan Maenen
Helden – pastoor van der Horst
Koningslust – pastoor van der Horst
Meijel – kapelaan Maenen
Panningen – pastoor van der Horst

 

Het ‘team’ van parochiecluster St. Vincentius
speciaal geposeerd voor op de nieuwe website van de parochies.