TARIEVEN VINCENTIUSPAROCHIES  2024
(volgens richtlijnen bisdom)

Stipendium voor een weekendviering – €  30,-

Stipendium voor een door-de-weekse viering – € 15,-

Norm bisdom Roermond richtbedrag 2024 kerkbijdrage per jaar – € 130,-
Als men dit bedrag jaarlijks schenkt is er vrijstelling van de vaste kosten
bij alle vormen van uitvaartdiensten en huwelijksvieringen. Bij minder wordt verrekend over 4 jaar.

Avondwake vooravond uitvaart – € 100,-

Avondwake zonder uitvaartdienst – € 500,-

Uitvaartdienst in de kerk – model 1 eucharistie – € 500,-

Uitvaartdienst in de kerk – model 2 woorddienst – € 500,-

Uitvaartdienst in de kerk – model 3 met collecte – € 500,-

Uitvaartdienst in de kerk – model 3 zonder collecte – € 625,-

Uitvaartdienst in het crematorium met priester – € 500,-
Begeleiding crematorium
en/of begraafplaats van een andere parochie – €  100,-

Huwelijksdienst – € 500,-

Jubileumviering niet tijdens weekendviering – € 325,-

Uitvaart en huwelijk in de kapel van de Lazaristen
alleen voor bewoners van Vincent Depaul en parochianen
van Panningen
(collecte-opbrengst voor de kapel Lazaristen)  – € 500,-                        

Doopviering bijdrage – €  50,-

Ouderbijdrage bij Eerste H. Communie – €  20,-
(niet bij deelname kerkbijdrage)

De vergoeding voor een huwelijksdienst of uitvaart is exclusief koor, bloemversiering of kaars.

ALGEMEEN

Voor de inwoners van het dorp is de kerk een belangrijk gebouw; een markant herkenningspunt en een monument in de breedste zin van het woord. De kerk is een gebouw dat we trots aan gasten en toeristen laten zien.
Maar de kerk wil graag meer zijn dan een mooi gebouw. Mensen gaan ook naar de kerk voor geloof, zingeving, kracht en troost. Ook zij die geen speciale binding met de kerk hebben, waarderen de kerk vaak als stille plek van rust, bezinning en ontmoeting; een plek voor grote momenten in ons leven, zoals de doop van een kind, het feest van de eerste heilige communie en het huwelijk. Maar ook voor momenten van rouw en verdriet. Juist dan mogen de mensen een goed onderhouden gebouw, mooi verzorgde diensten en passende pastorale zorg verwachten.

Als basis voor voortbestaan van de parochie als gemeenschap, maar ook voor belangrijke praktische zaken zoals het onderhoud van het gebouw, algemene personele kosten en het organiseren van vieringen is de bijdrage van de parochianen onmisbaar. Een parochie kan alleen blijven bestaan als voldoende mensen hun eigen parochie naar vermogen financieel steunen. De kerk wordt immers niet gesubsidieerd door de overheid of het bisdom! De parochie moet haar financiën zelfstandig opbrengen en is daarom naast de collectes, voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Naast incidentele giften of donaties gebeurt dit vooral in het kader van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Alle giften samen, groot en klein, maken het mede mogelijk dat de parochie kan blijven bestaan. Zo is iedere gift aan de parochie ook een gift aan de toekomstige generaties! Dat er ook dan nog een kerkgebouw en een kerkgemeenschap in onze parochies bestaat!
Nog even een paar misverstanden uit de wereld werken:
De priesters van de parochies worden echt niet door het bisdom betaald. Het zijn de eigen parochianen die voor de leefkosten van de priesters opkomen. Het geld dat parochianen bijeen brengen via collectes, misstipendia en kerkbijdrage, vloeit niet van de ene parochie naar de andere. Iedere parochie moet financieel ‘zijn eigen broek ophouden’!

STEUN UW EIGEN KERK VIA DE AKTIE KERKBALANS

Beringe  NL 51 RABO 0141 9112 04
Egchel     NL 49 RABO 0120 7951 16
Grashoek  NL 04 RABO 0141 9116 62
Helden   NL 71 RABO 0120 7951 08
Koningslust  NL 78 RABO 0120 7945 94
Meijel        NL16RABO 0133 4056 13
Panningen  NL 76 RABO 0141 9112 39

Penningmeester van de parochiefederatie: 
Hein Haenen, tel. 06 41634170 e-mail h.a.j.haenen@planet.nl

BIJZONDERE BIJDRAGEN 

Legaat/Erfstelling
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk en ook goed. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan zeker ook uw parochie zijn.
 
U kunt de parochie een legaat of erfenis nalaten. Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. U kunt ook de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis benoemen. U kunt daarbij aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie als mede-erfgenaam benoemt dan wordt de parochie –samen met de andere erfgenamen– verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Giften aan de parochie / belastingaftrek
De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage een speciale gift te doen aan goede doelen waaronder ook de parochies van het Vincentiuscluster vallen. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften raadpleegt u de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl  en dan de zoekopdracht: giften. Zie de link onder aan deze pagina.

Een gewone gift
Uw jaarlijkse kerkbijdrage, een andere gift en ook een periodieke gift aan de parochie mag u aftrekken bij de belastingopgave omdat de R.K. kerk een door de belastingdienst erkend is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) . 

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Elke parochie heeft een eigen “Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer” (RSIN) dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage

Helden:     RSIN:     824132762              https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe129

Beringe:       RSIN:     824131332            https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe131

Grashoek:      RSIN:     824129763          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe132

Koningslust:  RSIN:     824115727          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe135

Meijel:           RSIN:     2681687                https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe137

Panningen:    RSIN:     2679358               https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe138

Egchel:           RSIN:     824130649          https://anbi.rkcn.nl/publicaties/Roe139

 Klik op onderstaande link voor het formulier van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester.

Overeenkomst periodieke giften