BEZINNING (column in Hallo Peel en Maas)

Tussen de lol en het plezier van Carnaval en de vreugde van Pasen ligt een periode van ernst, die er voor een christen toch echt bij hoort. Het is de veertigdagentijd of vasten. Het begrip vasten komen we bij alle grote wereldreligies tegen. Kennelijk een diepe menselijke behoefte. Vastentijd is voor sommigen enkel nog de herinnering aan het vastentrommeltje van vroeger. Anderen vullen het in door het overmaken van een geldbedrag aan de Vastenaktie. Mooi, maar vasten kan veel meer bieden. Het is zo zinvol om de energie van het plezier van carnaval te laten volgen door energie te steken in iets extra’s te doen, iets goeds. Om bewust te leven, dankbaar voor wie en wat je bent geworden. Om bewust de tijd te nemen voor mensen waar je vaak de tijd niet voor neemt. Een tijd ook om bewust te eten. Vaak kan het best een beetje soberder. Goed voor de gezondheid maar ook goed voor het milieu! Juist de vleesproductie belast het milieu erg zwaar. En onze soberheid houdt ons ervan bewust dat er nog zo velen zijn die te arm zijn om goed en gezond te eten.
De vastentijd is een tijd van overweging over hoe we in het leven staan. Of onze keuzes niet toch te vaak door een groot egoïsme worden bepaald.
Door bewust om te gaan met voedsel, geld, tijd en aandacht, wordt ik een vrijer mens en een bewuster medemens.

Vastentijd doet ons beseffen: van delen wordt je rijker. Dat geldt voor alles: geld, bezit, goederen, maar ook liefde, tijd, aandacht.
Als we het stil laten worden in onszelf, zien we waar de kansen liggen. Zeker als we dat doen in het licht van het leven van Jezus Christus en zijn woorden van leven. Bewust op weg naar Pasen!

Pastoor Peter van der Horst